Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HKZR

HKZR Logo

Hrvatska komora zdravstvenih radnika jest samostalna i neovisna strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.
Odluka o osnivanju Hrvatske komore zdravstvenih radnika, a samim time i Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko- tehnološku djelatnost, donesena je 21. siječnja 2010. godine.
Pripadnici Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko- tehnološku djelatnost su zdravstveni radnici, članovi Komore,  koji obavljaju zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost- radiološki tehnolozi.

Izdvojeno

NATJEČAJ ZA ČLANA/ICU POVJERENSTVA ZA STALEŠKA PITANJA SR ZRTD

Kandidati za člana/icu Povjerenstva moraju ispunjavati sljedeće uvjete:  završen sveučilišni diplomski studij za magistra radiološke tehnologije ili stručni/sveučilišni dodiplomski studij za prvostupnika radiološke tehnologijeodobrenje za samostalan rad Životopis i zamolbu molimo poslati na e-mail: info@zrtd.hkzr.hr, s naznakom „Natječaj za člana/icu Povjerenstva za staleška pitanja.“ U obzir će se uzimati samo pravovremeno zaprimljene prijave koje sadrže sve tražene priloge. Više o …

ONLINE EDUKACIJE: WEBINARI KOJI SE BODUJU

Poštovani, S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju i sukladno preporukama Ministarstva zdravstva i kriznog stožera, a nastavno na prethodnu obavijest o odgodi održavanja stručnih predavanja u sklopu trajnog usavršavanja, Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje donosi popis online edukacija (webinara) koji će se bodovati sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti zdravstvenih radnika iz zdravstvene radiološko – tehnološke …

NOVA POGODNOST ZA ČLANSTVO: POVOLJNIJI UVJETI KREDITIRANJA

Hrvatska komora zdravstvenih radnika ugovorila je sa PBZ-om posebnu ponudu povoljnijih bankarskih usluga za svoje članstvo. Iz posebne ponude za članove Komore izdvajamo: povoljniji kreditni uvjeti uz niže kamatne stope za stambene, nenamjenske i educa kreditefinancijski leasing za kupnju osobnog vozilapogodnosti za otvaranje tekućeg računamogućnost dobivanja Visa gold i platinum kartice. Više informacija možete pronaći u Brošuri PBZ-a u nastavku …

Pogodnosti za članove