Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HKZR

HKZR Logo

Hrvatska komora zdravstvenih radnika jest samostalna i neovisna strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.
Odluka o osnivanju Hrvatske komore zdravstvenih radnika, a samim time i Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko- tehnološku djelatnost, donesena je 21. siječnja 2010. godine.
Pripadnici Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko- tehnološku djelatnost su zdravstveni radnici, članovi Komore,  koji obavljaju zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost- radiološki tehnolozi.

Izdvojeno

ODLUKA O UMANJENJU BODOVA ČLANOVIMA SR ZRTD HKZR

Zbog proglašenja epidemije bolesti COVID-19 na području Republike Hrvatske od strane ministra zdravstva kao i donesenim mjerama zaštite od korona virusa od strane Vlade i Nacionalnog stožera civilne zaštite, odgođena su predavanja u sklopu plana trajnog usavršavanja po ustanovama te članovi/-ice nisu u mogućnosti skupljati potrebne bodove za obnovu odobrenja za rad (licence). Sukladno navedenom Vijeće je donijelo sljedeću odluku …

PREPORUKE ZA SNIMANJE RENDGENSKE SNIMKE SRCA I PLUĆA ZA PACIJENTE U IZOLACIJI OBOLJELE OD COVID-19

Radiološka obrada pacijenta u izolaciji zahtjeva dva radiološka tehnologa, „prljavog“ koji pozicionira detektor i pacijenta te „čistog“ koji se koristi pokretnim rtg uređajem i detektorom dok nije stavljen u zaštitnu vreću. Iako oba tehnologa moraju poštivati mjere zaštite propisane za prostor izolacije, „čisti“ član tima ne dolazi u dodir s pacijentom, krevetom ili bilo čim što je pacijent mogao dotaknuti …

PRVI KODEKS ETIKE I DEONTOLOGIJE RADIOLOŠKIH TEHNOLOGA

Poštovani, Zadovoljstvo nam je predstaviti Vam rezultat dugogodišnjeg rada Povjerenstva za etiku i deontologiju Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost – prvi samostalni Kodeks etike i deontologije radioloških tehnologa. Kodeks etike i deontologije predstavlja skup temeljnih etičkih načela i standarda profesionalnog ponašanja koja obvezuju radiološke tehnologe prilikom obavljanja zdravstvene radiološko – tehnološke djelatnosti. Svrha Kodeksa je promicanje etičkih i moralnih …

REAKCIJA SR ZRTD NA IZVRŠENJE KATEGORIZACIJE IZLOŽENIH RADNIKA NA A I B KATEGORIJU

Na temelju više podnesenih upita i primjedbi članova te uočenih nelogičnosti, neujednačenosti kriterija te diskriminacijskih elemenata vezanih za provedbu kategorizacije izloženih radnika na A i B kategoriju sukladno čl. 19 Pravilnika o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja (NN, 38/2018) Strukovni razred za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost odlučio je obratiti se pisanim putem različitim subjektima kako slijedi: …

Partneri