Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HKZR

HKZR Logo

Hrvatska komora zdravstvenih radnika jest samostalna i neovisna strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.
Odluka o osnivanju Hrvatske komore zdravstvenih radnika, a samim time i Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko- tehnološku djelatnost, donesena je 21. siječnja 2010. godine.
Pripadnici Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko- tehnološku djelatnost su zdravstveni radnici, članovi Komore,  koji obavljaju zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost- radiološki tehnolozi.

Izdvojeno

REAKCIJE SR ZRTD NA AKTUALNI PROBLEM PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Stav Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost je da u ovom trenutku nisu stečene osnove za ukidanjem pripravničkog staža jer je isti neophodan radi osposobljavanja radioloških tehnologa za rad te je odlučio podržati buduće mlade kolege u ostvarivanju prava na odrađivanje pripravničkog staža. Sukladno navedenom SR ZRTD uputio je Ministarstvu zdravstva dopis za povećanjem broja odobrenja za stažiranjem …

NATJEČAJ ZA ČLANA/ICU POVJERENSTVA ZA STALEŠKA PITANJA SR ZRTD

Kandidati za člana/icu Povjerenstva moraju ispunjavati sljedeće uvjete:  završen sveučilišni diplomski studij za magistra radiološke tehnologije ili stručni/sveučilišni dodiplomski studij za prvostupnika radiološke tehnologijeodobrenje za samostalan rad Životopis i zamolbu molimo poslati na e-mail: info@zrtd.hkzr.hr, s naznakom „Natječaj za člana/icu Povjerenstva za staleška pitanja.“ U obzir će se uzimati samo pravovremeno zaprimljene prijave koje sadrže sve tražene priloge. Više o …

Plakat – Preporučene mjere za povećanje odgovornosti pacijenata

Download [206.55 KB]

PREPORUKE ZA SNIMANJE RENDGENSKE SNIMKE SRCA I PLUĆA ZA PACIJENTE U IZOLACIJI OBOLJELE OD COVID-19

Radiološka obrada pacijenta u izolaciji zahtjeva dva radiološka tehnologa, „prljavog“ koji pozicionira detektor i pacijenta te „čistog“ koji se koristi pokretnim rtg uređajem i detektorom dok nije stavljen u zaštitnu vreću. Iako oba tehnologa moraju poštivati mjere zaštite propisane za prostor izolacije, „čisti“ član tima ne dolazi u dodir s pacijentom, krevetom ili bilo čim što je pacijent mogao dotaknuti …

Pogodnosti za članove