Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HKZR

HKZR Logo

Hrvatska komora zdravstvenih radnika jest samostalna i neovisna strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.
Odluka o osnivanju Hrvatske komore zdravstvenih radnika, a samim time i Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko- tehnološku djelatnost, donesena je 21. siječnja 2010. godine.
Pripadnici Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko- tehnološku djelatnost su zdravstveni radnici, članovi Komore,  koji obavljaju zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost- radiološki tehnolozi.

Izdvojeno

PRVI KODEKS ETIKE I DEONTOLOGIJE RADIOLOŠKIH TEHNOLOGA

Poštovani, Zadovoljstvo nam je predstaviti Vam rezultat dugogodišnjeg rada Povjerenstva za etiku i deontologiju Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost – prvi samostalni Kodeks etike i deontologije radioloških tehnologa. Kodeks etike i deontologije predstavlja skup temeljnih etičkih načela i standarda profesionalnog ponašanja koja obvezuju radiološke tehnologe prilikom obavljanja zdravstvene radiološko – tehnološke djelatnosti. Svrha Kodeksa je promicanje etičkih i moralnih …

JAVNA RASPRAVA: Poziv na sudjelovanje

JAVNA RASPRAVA STANDARDI I NORMATIVI KOD DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U VEZI SA KARCINOMOM DOJKE TE RANIM OTKRIVANJEM I DIJAGNOSTICIRANJEM BOLESTI Poštovani, Zadovoljstvo nam je pozvati vas na aktivno sudjelovanje u prvoj javnoj raspravi Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika pod temom “Standardi i normativi kod dijagnostičkih i terapijskih postupaka u vezi sa karcinomom dojke …

GLASNIK SR ZRTD-a

Glasnik je informativno glasilo Strukovnog razreda zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti Hrvatske komore zdravstvenih radnika. Svrha Glasnika je informiranje članova o istaknutim stavkama i postignućima SR ZRTD-a te promoviranje transparentnog poslovanja. Navedeni podaci odnose se na aktivnosti u 2019.-toj godini.

PRIOPĆENJE ČLANSTVU: KATEGORIZACIJA IZLOŽENIH RADNIKA

Poštovani, nastavno na brojne upite s ciljem pružanja adekvatnih informacija, u konzultaciji sa pravnom službom i stručnim povjerenstvima HKZR SR ZRTD-a, donosimo Vam slijedeće priopćenje. Pravilnik o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja(NN 38/2018) stupio je na snagu 03.05.2018. godine te je čl. 37 navedenog Pravilnika propisano da su u roku od 18 mjeseci nositelji odobrenja i …

Partneri