Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HKZR

HKZR Logo

Hrvatska komora zdravstvenih radnika jest samostalna i neovisna strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.
Odluka o osnivanju Hrvatske komore zdravstvenih radnika, a samim time i Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko- tehnološku djelatnost, donesena je 21. siječnja 2010. godine.
Pripadnici Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko- tehnološku djelatnost su zdravstveni radnici, članovi Komore,  koji obavljaju zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost- radiološki tehnolozi.

Izdvojeno

GLASNIK SR ZRTD-a

Glasnik je informativno glasilo Strukovnog razreda zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti Hrvatske komore zdravstvenih radnika. Svrha Glasnika je informiranje članova o istaknutim stavkama i postignućima SR ZRTD-a te promoviranje transparentnog poslovanja. Navedeni podaci odnose se na aktivnosti u 2021. godini. Detaljni financijski izvještaji i planovi kao i izvještaji o radu radnih tijela Komore prikazani su delegatima na Skupštini.

HUMANITARNI PROJEKT “RADIOLOŠKI TEHNOLOZI ZA DJECU”: MR BOJANKA

Strukovni razred za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost pokrenuo je humanitarni projekt pod nazivom “Radiološki tehnolozi za djecu”. Cilj ovog humanitarnog projekta je kao profesija aktivno doprinijeti promicanju edukacije i unapređenju kvalitete zdravstvene skrbi najmlađih pacijenata kroz interaktivne materijale koji će na zanimljiv i pristupačan način približiti djeci, vrlo često komplicirane, radiološko- tehnološke pretrage i postupke. Prva u nizu interaktivnih …

PROMICANJE CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA: DONACIJA KNJIGA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA – MRI in practice

Strukovni razred za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost je za potrebe unaprijeđenja edukacije svojih članica i članova kupio 60 primjeraka knjige “MRI in practice” u sklopu projekta trajnog usavršavanja, poticanja cjeloživotnog obrazovanja i izvrsnosti. Prvi primjerci knjige su već isporučeni u više zdravstvenih ustanova diljem Republike Hrvatske. Primjerci knjiga uručeni su radiološkim tehnolozima za sljedeće zdravstvene ustanove:KB Sveti duh (D. Horvatinec)KB …

Pogodnosti za članove