ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA HKZR-a O IMENOVANJU SREDIŠNJEG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU IZBORA ZA DELEGATE SKUPŠTINE HKZR-a ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2019. – 2023.

Temeljem članka 22a. Statuta HKZR, članka 4. stavka 3. Pravilnika o izboru tijela HKZR-a, Predsjedništvo HKZR donosi odluku o imenovanju Središnjeg izbornog povjerenstva za provedbu izbora za delegate Skupštine HKZR-a za mandatno razdoblje 2019. g.-2023.g.

Središnje izborno povjerenstvo sastoji se od Izbornih povjerenstava Strukovnih razreda HKZR-a.

Izborno povjerenstvo Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost čine:

Jakov Pavić, predsjednik Izbornog povjerenstva
Vedran Erdelja, zamjenik predsjednika
Martina Čosić, član
Tomislav Gonzales Kvakan, član
Bernarda Malnar Cazin, zamjenica člana
Danijel Knežević, zamjenik člana.