IZVJEŠTAJ SA RADIONICE

„Izrada standarda i normativa kod dijagnostičkih i terapijskih postupaka u vezi sa karcinomom dojke te ranim otkrivanjem i dijagnosticiranjem bolesti“

11.05.2019., KBC Zagreb

U sklopu projekta  “Standardi i normativi u radiološkoj tehnologiji”  u subotu, 11.05.2019. godine sa početkom u 8.30 sati u KBC-u Zagreb, – “Edukacijski centar Istok“, održana je radionica na temu „Izrada standarda i normativa kod dijagnostičkih i terapijskih postupaka u vezi sa karcinomom dojke te ranim otkrivanjem i dijagnosticiranjem bolesti“.

Radionica je bila javno objavljena na službenim internetskim stranicama HKZR SR ZRTD i Hrvatskog društva radioloških tehnologa (HDRT). Također je uvrštena u  „Kalendar trajnog usavršavanja“  te bodovana od strane HKZR SR ZRTD sa 7 bodova. 

Radionici je prisustvovalo 22-oje kolega iz raznih ustanova.

Najveći odaziv kolega bio je sa područja Grada Zagreba iako su se radionici priključili kolege i kolegice iz  Slavonskog Broda, Koprivnice i Čakovca.

Dio sudionika sa održane radionice

Nakon kratke uvodne prezentacije kroz koju se sudionicima približio plan i cilj ove radionice, sudionici su se podijelili u dvije radne skupine.

Kolegama su prezentirani radni materijali koje su izradili voditelji radionica na temelju materijala sa prijašnjih radionica održanih po područnim vijećima.

Radionicu su vodili:
Milan Gržan, bacc.radiol.techn. – Magnetska rezonancija (MR) dojke

Maja Lončar, bacc. radiol.techn. –  Vakum asistirana biopsija dojke, Digitalna tomosinteza

Marijana Jakopović, bacc.radiol.techn., Petar Borojević, bacc.radiol.techn. – Mamografija, Mobilna mamografija

Đurđica Harmicar, bacc.radiol.techn. –  Planiranje i provođenje radioterapije dojke.

Zbog slabog odaziva kolega  sa radioterapije radionica nije održana  kako je planirana te su kolegice samostalno uz aktivno  sudjelovanje u drugim radionicama prošle same kroz radni materijale na temu “Izvođenje radioterapijskog postupka kod karcinoma dojke” te dale svoje prijedloge za prilagodbu postupnika.


Prezentacija radnog materijala sa prethodnih radionica

Aktivnim sudjelovanjem svih članova kroz konstruktivnu raspravu,  primjedbe i prijedloge nadopunili smo te doradili postojeći radni materijali postupnika.

Specijalizirani postupnici koji su bili tema ove radionice ne sadrže samo korake izvođenja potrebnog postupka već opisuju položaj te namještaj pacijenata kod izvođenja, samo izvođenje kao i kriterije procjene kvalitete dijagnostičke snimke, obavljenog zahvata ili radioterapijske procedure.

Naglasak je svakako bio u pravilnom pozicioniranju pacijenta te odabiru orijentacijskih točaka u planiranju kao i prikaz anatomskih struktura koje prezentiraju kvalitetno izvedenu dijagnostičku proceduru.  

Cilj izrade postupnika je još jednom skrenuti pažnju svim kolegama na parametre koji moraju biti zadovoljeni na dijagnostičkoj snimci dojke te prikaz kojih anatomskih struktura i na koji način garantira kvalitetno odrađenu proceduru.

Kombinacija raznih godišta kolega koji su sudjelovali na radionici pridonijela je dobroj radnoj atmosferi i suradnji. Dugogodišnja praksa i iskustvo starijih kolega savršeno se uklopila sa idejama mlađih kolega i kolegica te na taj način pridonijela izradi kvalitetnijih postupnika.

Svi prisutni složili su se da je standardizacija rada nužna kod svih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, a možda ponajviše kod screening” metoda kao što je mamografija.

Primarni cilj izrade ovakvih postupnika je standardizirati način rada svih radioloških tehnologa, osigurati kvalitetu rada, opravdati povjerenje pacijenata te očuvati  dignitet struke.

Također je bitno još jednom podsjetiti kolege na njihovu ulogu u dijagnostičkom i terapijskom procesu te na važnost kritičkog promatranja vlastitog rada kao i rada kolega.

Povećan broj dijagnostičkih kao i terapijskih postupaka te manjak vremena ne može niti je izgovor da se gubi dijagnostička vrijednost snimaka kao ni degradiranje struke i profesije koja u većini  slučajeva zaista je umjetnost.

Nakon višesatnih konstruktivnih rasprava možemo zaključiti da je radionica bila uspješna. Svi izneseni prijedlozi te preinake postojećih materijala biti će uvršteni u završni materijal – postupnik.

Svakako smo još jedan korak bliže javnoj prezentaciji materijala kao standarda struke.

Pohvale voditeljima radionica koji su se zaista dobro pripremili te izradili kvalitetne radne materijale za radionicu.

Još jednom pozivam sve članove da se priključe nadolazećim radionicama u sklopu istog projekta kako bi zajedno odredili smjernice odnosno postupnike za dijagnostičke i terapijske procedure u radiološkoj tehnologiji.

Svakako pratite obavijesti na službenim stranicama  SR ZRTD HKZR-a.

Hvala  svima koji su odvojili svoje vrijeme te nam se pridružili na radionici.

Bilo nam je lijepo s Vama, nadamo se i Vama s nama.

Srdačan pozdrav do sljedeće radionice!

Đurđica Harmicar, bacc.radiol.techn.

Koordinator „Profesionalne grupe za određivanje standarda i normativa SR ZRTD  -1PV.