NOVI OBRASCI: TRAJNO USAVRŠAVANJE

Temeljem članka 21. stavka 1. točke 2. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika i članka  12. točke 2. Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore zdravstvenih radnika, elektronskim glasovanjem Vijeća Komore donesena je sljedeća odluka o:

1. Usvajanju obrasca Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost –

Prijava plana trajnog usavršavanja za zdravstvene radnike HKZR

2. Usvajanju obrasca Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost –

Prijava predavanja u sklopu plana trajnog usavršavanja za zdravstvene radnike HKZR

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Privitak: spomenuti obrasci