ODRŽAN SASTANAK U PROSTORIJAMA UREDA SA RADIOLOŠKIM TEHNOLOZIMA KOJI RADE U PODRUČJU NUK. MED.

U subotu, 16. 11.2019., s početkom u 11:00 sati održan je sastanak u prostorijama ureda sa radiološkim tehnolozima koji rade u području nuklearne medicine.

Od ukupno 62 pozvanih , sastanku je prisustvovalo 15 kolegica i kolega iz Osijeka, Pule, Splita i Zagreba.

Cilj sastanka bio je približiti prisutnim kolegama unutarnji ustroj i djelokrug rada Hrvatske komore zdravstvenih radnika kao pravne institucije te prezentirati rad Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost.

Također, cilj sastanka je bio kroz konstruktivni dijalog potaknuti članove zaposlene u području nuklearne medicine na aktivan rad unutar SR ZRTD-a: uključivanjem u rad Područnih vijeća i unutar Profesionalne grupe za normative i standardizaciju rada radioloških tehnologa te javljanjem na natječaje za Provoditelje stručnih nadzora.

Na sastanku se raspravljalo i o aktualnim temama profesije: aplikacija i priprema radiofarmaka, kategorizacija izloženih radnika.

Nadamo se da je održani sastanak bio koristan i informativan svima koji se žele prijaviti na neki od nadolazećih natječaja s obzirom da je zastupljenost kolega sa nuklearne medicine u aktivnom radu unutar SR ZRTD-a deficitarna, dok je na terenu puno pitanja i izazova koje treba savladati.

Stoga vas pozivamo da pratite novosti i natječaje na našoj službenoj internetskoj stranici. 

Zahvaljujemo se svim prisutnima na odazivu i izdvojenom vremenu. 

U nastavku donosimo nekoliko fotografija.