PLAĆANJE PREKOVREMENOG RADA U ZDRAVSTVU

Sukladno pravnom stajalištu Vrhovnog suda Republike Hrvatske o načinu plaćanja prekovremenog rada u zdravstvu održan je sastanak predstavnika nadležnog Ministarstva i reprezentativnih sindikata.

Rješavanju navedenog pitanja za buduće razdoblje pristupa se kroz pregovore  o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, a paralelno s pregovorima dogovorio bi se model rješavanja pitanja prekovremenog rada proteklog razdoblja.

U dogovoru sa sindikatima Ministarstvo zdravstva pristupit će i izradi naputka zdravstvenim ustanovama i FINI (COP) kako bi se pravilan obračun prekovremenog rada mogao primijeniti na plaću za veljaču s isplatom u ožujku.

Pregovori se nastavljaju početkom veljače.