NOVO NA WEBU: ONLINE EDUKACIJE

Poštovani,

napravljena je nova stranica pod nazivom „ONLINE EDUKACIJE“ koja na jednom mjestu objedinjuje niz korisnih stručnih tečajeva i webinara.

Stranici možete pristupiti sa brzog servisa na naslovnoj stranici ili putem rubrike „za članove“.

Na navedenoj stranici imate mogućnost predlaganja edukacije za koju smatrate korisnom dodati je na već postojeći popis edukacija te također imate mogućnost prijave linka ukoliko je isti prestao biti upotrebljiv.