ONLINE EDUKACIJE: WEBINARI KOJI SE BODUJU

Poštovani,

S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju i sukladno preporukama Ministarstva zdravstva i kriznog stožera, a nastavno na prethodnu obavijest o odgodi održavanja stručnih predavanja u sklopu trajnog usavršavanja, Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje donosi popis online edukacija (webinara) koji će se bodovati sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti zdravstvenih radnika iz zdravstvene radiološko – tehnološke djelatnosti.

Radiation protection in fluoroscopy guided interventional procedures – 6 modula, 5 bodova

Radiation Dose Management in CT – 11 modula, 10 bodova                             

Tips & Tricks: Radiation Protection in Radiography – 2 modula, 2 boda svaki

Safety and Quality in Radiotherapy – 12 modula , 10 bodova

MUP CZ * – 10 bodova.

* Edukacije u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite  – “Dopunska izobrazba i obnova znanja za izložene radnike”, bodovati će se samo jedan tečaj u licencnom razdoblju.

Navedenim online edukacijama možete pristupiti preko rubrike „Za članove“ – „Online edukacije“ ili klikom na link: http://www.zrtd.org/online-edukacije/.

Po završetku navedenih tečajeva izdaje se potvrdnica koju je potrebno priložiti uz zahtjev za bodovanje -http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2012/02/Pojedina%C4%8Dni-zahtjev-za-vrednovanje-trajnog-usavr%C5%A1avanja-obrazac.pdf.