GLASNIK SR ZRTD-a

Glasnik je informativno glasilo Strukovnog razreda zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti Hrvatske komore zdravstvenih radnika.

Svrha Glasnika je informiranje članova o istaknutim stavkama i postignućima SR ZRTD-a te promoviranje transparentnog poslovanja.

Navedeni podaci odnose se na aktivnosti u 2021. godini.

Detaljni financijski izvještaji i planovi kao i izvještaji o radu radnih tijela Komore prikazani su delegatima na Skupštini.