Korisni e-materijali

Zaštita bolesnika u kompjuteriziranoj tomografiji

Zaštita bolesnika od zračenja u dijaskopiji

Zaštita od zračenja u pedijatrijskoj intervencijskoj radiologiji

Pravilno upućivanje bolesnika na CT pregled

Zaštita osoblja od zračenja pri dijaskopiji