NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost raspisuje natječaj za dodjelu najviše 4 (četiri) stipendije za 2020. godinu u visini pokrivanja troškova trajnog usavršavanja do najviše 15.000,00 kn po pojedinoj stipendiji. Natječaj je namijenjen aktivnim članovima SR ZRTD HKZR, izuzev članova tijela Komore i Strukovnog razreda. Stipendije pokrivaju stvarne troškove trajnog usavršavanja (uključuju troškove kotizacije, troškove prijevoza, …

IZBOR DELEGATA SKUPŠTINE ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2019. – 2023.

Rok za predlaganje kandidata traje od 20. svibnja do 31. svibnja 2019.god..Kandidiranje se provodi na obrascima : „Potpisna lista kandidata s potpisima predlagača“ (obrazac 4/19) i „Izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za delegate Skupštine HKZR“ (obrazac 5/19). ● IZJAVA O PRIHVAĆANJU KANDITATURE – http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2019/05/Izjava-o-prihva%C4%87anju-kandidature-obrazac-5-19-usvojeno.pdf ● POTPISNA LISTA S POTPISIMA PREDLAGAČA – http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2019/05/Potpisna-lista-kandidata-obrazac-4-19-usvojeno.doc Za pravovaljanu kandidaturu svaki kandidat mora prikupiti najmanje …

IZBOR ZA DELEGATE SKUPŠTINE HKZR

Poštovani, Obavještavamo Vas da je Predsjedništvo Hrvatske komore zdravstvenih radnika na svojoj 3. redovnoj sjednici održanoj 18.04.2019. donijelo sljedeću: ODLUKU O RASPISIVANJU IZBORA ZA DELEGATE SKUPŠTINE HKZR Odluku o raspisivanju izbora za delegate Skupštine HKZR u cijelosti kao i detalje prijave te samog  izbornog procesa možete vidjeti u nastavku.. Pozivamo sve zainteresirane članove da se prijave u što većem broju. …

POZIV ZA IZBOR ČLANOVA IZBORNIH POVJERENSTAVA HKZR

Poštovani, Sukladno odluci Predsjedništva Hrvatske komore zdravstvenih radnika pozivamo sve zainteresirane članove da se prijave na JAVNI POZIV ZA IZBOR ČLANOVA IZBORNIH POVJERENSTAVA STRUKOVNIH RAZREDA ZA IZBOR DELEGATA SKUPŠTINE HKZR. Rok prijave je zaključno sa 30.04.2019.

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost raspisuje natječaj za dodjelu stipendija članovima SR ZRTD-a. Natječaj je namijenjen aktivnim članovima HKZR SR ZRTD-a, izuzev članova tijela Komore.Sredstva se mogu koristiti za: studijske boravke, tečajeve, online edukacije i slično u Hrvatskoj i inozemstvu. Cilj je steći nova znanja i vještine od interesa za struku, te ista prenijeti …