REAKCIJE SR ZRTD NA AKTUALNI PROBLEM PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Stav Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost je da u ovom trenutku nisu stečene osnove za ukidanjem pripravničkog staža jer je isti neophodan radi osposobljavanja radioloških tehnologa za rad te je odlučio podržati buduće mlade kolege u ostvarivanju prava na odrađivanje pripravničkog staža. Sukladno navedenom SR ZRTD uputio je Ministarstvu zdravstva dopis za povećanjem broja odobrenja za stažiranjem …

ČLANOVIMA DODIJELJENI NOVI BODOVI U SKLOPU TRAJNOG USAVRŠAVANJA

Svjesni važne uloge radioloških tehnologa u sustavu zdravstvene zaštite tijekom pandemije COVID-19 i povećanja radnih obaveza te sustavnog praćenja novih spoznaja o virusu, protokola postupanja kod COVID-19 suspektnih odnosno zaraženih pacijenata, ispravnog korištenja zaštitne opreme te mjerama i pravilima postupanja unutar i izvan zdravstvenih ustanova u cilju pružanja adekvatne zdravstvene skrbi pacijentima, Vijeće Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko – tehnološku …

MEĐUNARODNI TJEDAN RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

COVID -19: Junaci iz sjene Kriza, kako zdravstvena tako i ekonomska, izazvana novim koronavirusom SARS-Cov 2 obilježila je 2020. godinu u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj. Fizička udaljenost, nošenje zaštitne opreme, mjerenje temperature na ulazima u zdravstvene ustanove, česta dezinfekcija ruku i prostorija uz popratni osjećaj nemoći postali su naša svakodnevnica. U jeku ove krize i neizvjesnosti kojoj …

NATJEČAJ ZA ČLANA/ICU POVJERENSTVA ZA STALEŠKA PITANJA SR ZRTD

Kandidati za člana/icu Povjerenstva moraju ispunjavati sljedeće uvjete:  završen sveučilišni diplomski studij za magistra radiološke tehnologije ili stručni/sveučilišni dodiplomski studij za prvostupnika radiološke tehnologijeodobrenje za samostalan rad Životopis i zamolbu molimo poslati na e-mail: info@zrtd.hkzr.hr, s naznakom „Natječaj za člana/icu Povjerenstva za staleška pitanja.“ U obzir će se uzimati samo pravovremeno zaprimljene prijave koje sadrže sve tražene priloge. Više o …

WEBINAR: MR ARTEFAKTI

U četvrtak, 29. listopada 2020. godine, održati će se webinar na temu artefakata u magnetskoj rezonanci (“Artifacts in Enhanced and Unenhanced MRI: Causes and Cures“). Navedeni webinar će pokriti sljedeće teme i područja: izazovi u svakodnevnoj praksi kako izvesti uspješan pregled i savladati navedene izazove fizikalni razlozi nastanka artefakata u magnetskoj rezonanci. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat, a vrijeme održavanja …

SERIJA WEBINARA EUROSAFE IMAGING: ZAŠTITA OD ZRAČENJA

Do kraja 2020. godine održati će se serija webinara u organizaciji „Eurosafe Imaging“ radne grupe Europskog radiološkog društva (ESR) na temu zaštite od zračenja. Serija webinara će pokriti sljedeće teme i područja: zaštitu od zračenja kod CT-azaštitu od zračenja prilikom postupaka intervencijske radiologijezaštitu od zračenja u pedijatrijskoj radiologiji. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat, a vrijeme održavanja je 18:00 …

ONLINE EDUKACIJE: WEBINARI KOJI SE BODUJU

Poštovani, S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju i sukladno preporukama Ministarstva zdravstva i kriznog stožera, a nastavno na prethodnu obavijest o odgodi održavanja stručnih predavanja u sklopu trajnog usavršavanja, Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje donosi popis online edukacija (webinara) koji će se bodovati sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti zdravstvenih radnika iz zdravstvene radiološko – tehnološke …

ODGODA STRUČNIH PREDAVANJA

Poštovani, S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju te uzimajući u obzir preporuke Ministarstva zdravstva i kriznog stožera sva predavanja i stručne aktivnosti u sklopu trajnog usavršavanja se odgađaju. Kako bi članovima osigurali kontinuiranu edukaciju i omogućili prikupljanje potrebnog broja bodova za obnovu odobrenja za samostalni rad (licence) pripremamo online edukacije (webinare) koji će se bodovati sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima …

WEBINAR: REAKCIJE PREOSJETLJIVOSTI NA KONTRASTNA SREDSTVA

U srijedu, 02.09.2020. u 13:00 sati održati će se webinar pod nazivom: Bolje razumijevanje reakcija preosjetljivosti na kontrastna sredstva (Further Understanding Hypersensitivity Reactions to Contrast Media). Predavači na ovom webinaru biti će profesor J.Lee (Korea) i profesor Jan Endrikat (Njemačka). Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat. Tijekom webinara biti će predstavljena studija vezana za reakcije preosjetljivosti na jodna kontrastna …