IZBOR DELEGATA SKUPŠTINE ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2019. – 2023.

Rok za predlaganje kandidata traje od 20. svibnja do 31. svibnja 2019.god..Kandidiranje se provodi na obrascima : „Potpisna lista kandidata s potpisima predlagača“ (obrazac 4/19) i „Izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za delegate Skupštine HKZR“ (obrazac 5/19). ● IZJAVA O PRIHVAĆANJU KANDITATURE – http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2019/05/Izjava-o-prihva%C4%87anju-kandidature-obrazac-5-19-usvojeno.pdf ● POTPISNA LISTA S POTPISIMA PREDLAGAČA – http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2019/05/Potpisna-lista-kandidata-obrazac-4-19-usvojeno.doc Za pravovaljanu kandidaturu svaki kandidat mora prikupiti najmanje …

ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA HKZR-a O IMENOVANJU SREDIŠNJEG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU IZBORA ZA DELEGATE SKUPŠTINE HKZR-a ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2019. – 2023.

Temeljem članka 22a. Statuta HKZR, članka 4. stavka 3. Pravilnika o izboru tijela HKZR-a, Predsjedništvo HKZR donosi odluku o imenovanju Središnjeg izbornog povjerenstva za provedbu izbora za delegate Skupštine HKZR-a za mandatno razdoblje 2019. g.-2023.g. Središnje izborno povjerenstvo sastoji se od Izbornih povjerenstava Strukovnih razreda HKZR-a. Izborno povjerenstvo Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost čine: Jakov Pavić, predsjednik Izbornog povjerenstva …

OTVORENE PRIJAVE ZA 3. KONGRES RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

Poštovani, zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da su 01.05.2019. otvorene prijave za sudjelovanje na 3. Kongresu radiološke tehnologije koji će se održati od 11. – 13.10.2019. u Primoštenu. Skrećemo pažnju na ranu kotizaciju koja je do 31.5.2019. 1000 kn. Kotizacija od 01.06. do 31.8.2019. iznosi 1200 kn, a od 01.09.2019. do kongresa iznosi 1400 kn. Više detalja je dostupno na …

IZVJEŠTAJ – 1. KONGRES KOKOZ-a, 3. HRVATSKI KONGRES MEDICINSKOG PRAVA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM, 22.-24. ožujka 2019., Rabac

Kongres Koordinacije komora u zdravstvu okupio je predstavnike svih komora u zdravstvu: Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatske komore fizioterapeuta, Hrvatske komore medicinskih biokemičara, Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatske komore primalja, Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Hrvatske komore ljekarnika i Hrvatske liječničke komore. S obzirom da svi radimo u istom zdravstvenom sustavu sa sličnim organizacijskim, stručnim i pravnim problemima kroz zajednički rad, …

IZBOR ZA DELEGATE SKUPŠTINE HKZR

Poštovani, Obavještavamo Vas da je Predsjedništvo Hrvatske komore zdravstvenih radnika na svojoj 3. redovnoj sjednici održanoj 18.04.2019. donijelo sljedeću: ODLUKU O RASPISIVANJU IZBORA ZA DELEGATE SKUPŠTINE HKZR Odluku o raspisivanju izbora za delegate Skupštine HKZR u cijelosti kao i detalje prijave te samog  izbornog procesa možete vidjeti u nastavku.. Pozivamo sve zainteresirane članove da se prijave u što većem broju. …

POZIV ZA IZBOR ČLANOVA IZBORNIH POVJERENSTAVA HKZR

Poštovani, Sukladno odluci Predsjedništva Hrvatske komore zdravstvenih radnika pozivamo sve zainteresirane članove da se prijave na JAVNI POZIV ZA IZBOR ČLANOVA IZBORNIH POVJERENSTAVA STRUKOVNIH RAZREDA ZA IZBOR DELEGATA SKUPŠTINE HKZR. Rok prijave je zaključno sa 30.04.2019.

Radionica „Izrada standarda i normativa kod dijagnostičkih i terapijskih postupaka u vezi sa karcinomom dojke te ranim otkrivanjem i dijagnosticiranjem bolesti“

Poštovani, u subotu 11.05.2019. godine na Kbc Zagreb, “Edukacijski centar –  Istok“, sa početkom u 08:30 sati počinje radionica na temu „Izrada standarda i normativa kod dijagnostičkih i terapijskih postupaka u vezi sa karcinomom dojke te ranim otkrivanjem i dijagnosticiranjem bolesti“ Radionica je nastavak na projekt HKZR SR ZRTD „Izrada standarda i normativa u radiološkoj tehnologiji“ Cilj radionice je izraditi …