PREPORUKE ZA ORGANIZACIJU RADA NA ONKOLOŠKIM KLINIKAMA TIJEKOM EPIDEMIJE COVID-19

Onkološki bolesnici mogu se u odnosu na pandemiju COVID-19 svrstati u dvije osnovne skupine: Na onkološke bolesnike kod kojih onkološka bolest nije u ovome trenutku aktivna – u razmjernom su dugom kontrolnom praćenju i bez primjene imunosupresivne onkološke terapije, ukoliko se zaraze virusom COVID – 19, prema stupnju rizika razvoja težeg oblika bolesti usporedivi su s populacijom osoba koje prethodno …

IAEA WEBINAR: COVID-19 I RADIOTERAPIJA

U organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju u petak, 03.04.2020., s početkom u 14h, održava se webinar pod naslovom: „COVID-19 i pripremljenost radioterapijskih odjela“. Detaljnije o webinaru i registraciji na linku: https://iaea.webex.com-radiotherapyandcovid19.

IAEA WEBINAR: CT PRSNOG KOŠA I COVID-19

U organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju u četvrtak, 09.04.2020., s početkom u 16h održava se webinar pod naslovom: „COVID-19 i CT prsnog koša: protokoli i optimizacija doze“. Detaljnije o webinaru i registraciji na linku: https://www.iaea.org/resources/webinar/covid-19-and-chest-ct-protocol-and-dose-optimization.

PREPORUKE ZA SNIMANJE RENDGENSKE SNIMKE SRCA I PLUĆA ZA PACIJENTE U IZOLACIJI OBOLJELE OD COVID-19

Radiološka obrada pacijenta u izolaciji zahtjeva dva radiološka tehnologa, „prljavog“ koji pozicionira detektor i pacijenta te „čistog“ koji se koristi pokretnim rtg uređajem i detektorom dok nije stavljen u zaštitnu vreću. Iako oba tehnologa moraju poštivati mjere zaštite propisane za prostor izolacije, „čisti“ član tima ne dolazi u dodir s pacijentom, krevetom ili bilo čim što je pacijent mogao dotaknuti …

PSIHOLOŠKA PODRŠKA ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA

Poštovani, Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar otvorio je telefonske linije za psihološku pomoć svim zdravstvenim djelatnicima koji su pogođeni nastalom pandemijom. U ovom trenutku usred  krize, kada je sposobnost upravljanja psihološkom i psihosocijalnom dobrobiti jednako važna, kao i upravljanje fizičkim zdravljem, tim naših stručnjaka otvorio je linije za pružanje psihološke podrške svima pogođenim nastalom pandemijom. Obzirom da …

REAKCIJA SR ZRTD NA IZVRŠENJE KATEGORIZACIJE IZLOŽENIH RADNIKA NA A I B KATEGORIJU

Na temelju više podnesenih upita i primjedbi članova te uočenih nelogičnosti, neujednačenosti kriterija te diskriminacijskih elemenata vezanih za provedbu kategorizacije izloženih radnika na A i B kategoriju sukladno čl. 19 Pravilnika o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja (NN, 38/2018) Strukovni razred za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost odlučio je obratiti se pisanim putem različitim subjektima kako slijedi: …

ODGOĐENA SVA PREDAVANJA PO USTANOVAMA

Poštovani, Uzevši u obzir trenutnu epidemiološku situaciju sva predavanja u sklopu plana trajnog usavršavanja po ustanovama se odgađaju do daljnjega. Slijedom navedenog Vijeće Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost trenutno razmatra tehničke i pravno-formalne mogućnosti uz pomoć kojih bi premostili trenutnu situaciju na najpovoljniji mogući način. O konačnoj odluci i načinu postupanja, ovisno o trajanju epidemiološke situacije, adekvatno ćemo Vas …

Natječaj za dodatne članove IV. Područnog vijeća

Poštovani, sukladno odluci Vijeća Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika, ovim putem objavljujemo natječaj za dodatne članove IV. Područnog vijeća Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika. Više o IV. Područnom vijeću i obvezama članova Područnih vijeća: http://www.zrtd.org/o-nama/podrucna-vijeca/ http://www.zrtd.org/o-nama/podrucna-vijeca/4-podrucno-vijece/ http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2011/10/Poslovnik-o-radu-podru%C4%8Dnih-Vije%C4%87a-HKZR-a.pdf Natječaj traje od 23.03.2020. do 06.04.2020. godine. Detalji natječaja u nastavku:

UTVRĐIVANJE KORONAVIRUSNE BOLESTI KAO PROFESIONALNOG OBOLJENJA

Poštovani članovi/članice, u nastavku Vam prenosimo objavu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, objavljenu dana 18. ožujka 2020. godine vezanu za utvrđivanje koronavirusne bolesti kao profesionalnog oboljenja. “Važna vijest vezana za aktualnu epidemiološku situaciju uzrokovanju COVID-19 virusom te za izvanredne okolnosti uzrokovane pojavom koronavirusne bolesti. U skladu sa Zakonom o listi profesionalnih bolesti profesionalnim bolestima smatraju se zarazne bolesti uzrokovane ekspozicijom na radu …

PISMO PODRŠKE RADIOLOŠKIM TEHNOLOZIMA

Drage kolegice i kolege, pozdravljam Vaše ljudske napore, profesionalnost i istaknutu radnu etiku u trenucima kad se naša država i cijeli svijet suočavaju sa najgorom pandemijom u zadnjih sto godina.  Savjesnim obavljanjem svog poziva opće dobro stavili ste ispred svojih osobnih interesa te na taj način doprinijeli očuvanju plemenite tradicije zdravstvenog poziva. U ovome niste sami. U nastavku Vam prosljeđujem …