Promjena termina konstituirajuće sjednice 4. područnog vijeća

Poštovani članovi, Konstituirajuća sjednica 4. područnog vijeća zakazana za subotu, 16.lipnja 2012. odgađa se za subotu, 30.lipnja 2012. Sjednica će se održati u 12,00h u predavaonici KBC Split, Spinčićeva 1. Rok za prijave produžuje se do 22.lipnja.

Osnivanje četvrtog Područnog vijeća ZRTD

Konstituirajuća sjednica 4. Područnog vijeća održat će se 16.lipnja 2012. u velikoj predavaonici KBC-a Split, Spinčićeva 1, s početkom u 12h. Pozivaju se delegati ZRTD i zainteresirani članovi SR ZRTD koji teritorijalno odgovaraju četvrtoj izbornoj jedinici, da se prijave ukoliko žele biti članovi područnog vijeća. Uvjet za prijavu je kratak životopis i upis u Registar HKZR. Rok za prijavu je …

Poziv na edukaciju za provođenje stručnog nadzora

Edukacija provoditelja stručnog nadzora za SR ZRTD održat će se dana 13.lipnja 2012. god u 15.00 h  na KBC-u Zagreb, Klinička jedinica za radioterapiju. Edukaciju će provesti članovi Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu SR ZRTD, a pravnu pomoć i savjete dati će pravnik Komore. Osim provoditelja sa liste HKZR/ZRTD pozivamo i druge zainteresirane kolege/slušače da nam se pridruže, no, …

Osnivanje Trećeg Područnog vijeća ZRTD

Konstituirajuća sjednica 3. Područnog vijeća održat će se 25.veljače 2012. u velikoj predavaonici KBC-a Rijeka, glavna zgrada, 1. kat. s početkom u 11h. Pozivaju se delegati ZRTD i zainteresirani članovi SR ZRTD koji teritorijalno odgovaraju trećoj izbornoj jedinici, da se prijave ukoliko žele biti članovi područnog vijeća. Rok za prijavu je najkasnije do petka 24.veljače 2012. na e-mail adresu: helena.medvedec@zrtd.hkzr.hr

Ukratko iz Povjerenstva za staleška pitanja

Povjerenstvo za staleška pitanja obavlja sljedeće poslove: 1. organizira registar članova Komore, 2. daje i obnavlja odobrenja za samostalan rad, 3. predlaže Vijeću Strukovnog razreda oduzimanje odobrenja za samostalan rad, 4. predlaže standarde i normative u praksi, 5. predlaže najniže cijene za pojedine poslove iz djelatnosti članica Komore izvan osnovne mreže zdravstvene djelatnosti, 6. utvrđuje cijene za pojedine poslove iz …

Ukratko iz Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu

Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu strukovnog razreda radiološko-tehnološke djelatnosti u suradnji sa svim tijelima HKZR donijelo je sve pravilnike, postupnike i dokumente vezano uz obavljanje djelatnosti stručnog nadzora nad zdravstvenim radnicima. Pri tomu se posebno vodilo računa o specifičnim potrebama radiološko-tehnološke djelatnosti. U 2011. godini provedena su četiri stručna nadzora i to u dvije najveće privatne poliklinike, …

Ukratko iz Povjerenstva za etiku i deontologiju

Povjerenstvo za etiku i deontologiju je oformljeno kao i ostala povjerenstva od samog početka rada komore. Povjerenstvo broji četiri člana, a to su: 1. Julio Pirović – predsjednik 2. Igor Fučkan –zamjenik 3. Bojana Radulović – član 4. Slavica Zubak – član U 2011. godini  povjerenstvo se sastalo u uredu komore  2 puta. Većinu zadataka predviđenih u planu rada odradili …

Formiranje područnih vijeća

Sukladno odluci donesenoj na sjednici Vijeća Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost održanoj dana 31. siječnja 2012. godine, strukovni razred za ZRTD konstituirat će 4 Područna vijeća sa sjedištima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, a sukladno članku 31. Statuta HKZR.   Konstituirajuća sjednica 1. Područnog vijeća održat će se 11.veljače 2012. u Zagrebu, u predavaonici Klinike za dječje bolesti, …

NATJEČAJ ZA ČLANOVE STALNOG POVJERENSTVA ZA STALEŠKA PITANJA I POVJERENSTVA ZA EDUKACIJU I TRAJNO USAVRŠAVANJE

Sukladno zaključcima sa  sjednice Vijeća strukovnog razreda ZRTD održane dana 31.siječnja 2012.g., objavljuje se natječaj za dva člana stalnog povjerenstva za staleška pitanja  i dva člana povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje. Kandidati za prijavu na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete: završen Studij radiološke tehnologije odobrenje za samostalni rad (licenca) minimalno 3 godine radnog iskustva u neposrednom obavljanju zdravstvene radiološko …

Odobreni planovi trajnog usavršavanja za 2012.

Poštovani članovi HKZR SR ZRTD, Vijeće HKZR odobrilo je planove trajnog usavršavanja SR ZRTD za 2012. Planove možete preuzeti, ali i pregledati u dinamičkom kalendaru na stranicama Info>>Trajno usavršavanje   Također, radi lakšeg snalaženja, u nastavku možete preuzeti Planove trajnog usavršavanja razvrstane po ustanovama za tekuću godinu: DZ Zagrebačke županije KB Merkur KBC Osijek KBC Rijeka KBC Sestre milosrdnice KBC …