1. područno vijeće

Image

Teritorijalno obuhvaća:

  1. Grad Zagreb
  2. Zagrebačka županija
  3. Krapinsko-zagorska županija
  4. Sisačko-moslavačka županija
  5. Karlovačka županija
  6. Varaždinska županija
  7. Koprivničko-križevačka županija
  8. Međimurska županija
  9. Bjelovarsko – bilogorska županija

Sjedište: Zagreb

Članovi:

Maja Lončar  predsjednica
Hrvoje Plečko
Đurđica Harmicar
Jurica Folnožić
Ana Kovačić
Luka Tarle
Mirjana Grozdek
Ankica Dozan
Ivan Mikac
Natalija Ciglenečki
Julijana Paunović
Hrvoje Plečko
Ivana Legan