2. područno vijeće

Image

Teritorijalno obuhvaća:

  1. Virovitičko-podravska županija
  2. Požeško-slavonska županija
  3. Brodsko-posavska županija
  4. Osječko-baranjska županija
  5. Vukovarsko-srijemska županija

Sjedište: Osijek

Članovi:

Ivan Bošnjak – predsjednik
Mato Čizmić
David Balanže
Boris Crnov
Goran Perić