3. područno vijeće

Image

Teritorijalno obuhvaća:

  1. Primorsko-goranska županija
  2. Istarska županija
  3. Ličko-senjska županija

Sjedište: Rijeka

Članovi:

Jasminka Petrović – predsjednica
Irislav Šabulić
Eldina Bikić
Marinko Anić
Snježana Babić
Sara Bezak Devečerski
Dalibor Domijan