4. područno vijeće

Image

Teritorijalno obuhvaća:

  1. Zadarska županija
  2. Šibensko-kninska županija
  3. Splitsko-dalmatinska županija
  4. Dubrovačko-neretvanska županija

Sjedište: Split

Članovi:

Ante Borovina – predsjednik
Veselin Đurović
Marko Visković
Nikša Ivčević
Ivan Beževan
Stipan Mandarić
Jozo Prcela
Bojan Ćosić
Ivan Savić