Članovi:

Željka Lubina, predsjednica

Matej Butigan

Barbara Juratović


Funkcija i obaveze

Sukladno Statutu Hrvatske komore zdravstvenih radnika (čl.34) Povjerenstvo za etiku i deontologiju obavezno je obavljati slijedeće poslove: izrađivati prijedlog Kodeksa etike i deontologije, pratiti i nadzirati provođenje pravila etike u djelatnosti i poduzimati odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja, razmatrati prijedloge i problematiku na zahtjev područnih vijeća, koordinirati odnose među članovima te aktivno sudjelovati u rješavanju eventualno nastalih sporova, svoj rad koordinirati sa ostalim tijelima Komore, poduzimati potrebne prethodne radnje za provođenje postupka pred Sudom Komore, surađivati s Nacionalnim bioetičkim povjerenstvom za medicinu, Etičkim povjerenstvima stručnih udruga, drugih Komora i zdravstvenih ustanova, obavljati druge poslove određene Statutom ili općim aktima Komore. Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Povjerenstvo za etiku i deontologiju može imenovati stručnu odnosno ekspertnu grupu.


Djelokrug

Primarni akti Komore koji uokviruju djelovanje Povjerenstva su Statut Hrvatske komore zdravstvenih radnika i Kodeks etike i deontologije radioloških tehnologa uz uvažavanje i poštivanje ostalih zakona u zdravstvu i pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Članovi Povjerenstva u svome radu poštuju temeljna etička načela i nastupaju kao individue koje nadopunjuju i oplemenjuju odredbe dane Kodeksom etike i deontologije vlastitim sustavom humanih vrijednosti, životnog iskustva i stručnog znanja.

Uz svoj stalni rad u Povjerenstvu, također sudjelujemo na stručnim skupovima, radionicama i kongresima te pisanjem stručnih članaka i ulaganjem u dodatnu osobnu edukaciju doprinosimo razvoju profesije radiološke tehnologije. Novostečena znanja iz područja strukovne djelatnosti i medicinskog prava aktivno primjenjujemo u svom radu.

Obavijesti prema članstvu, a vezane za rad i stručno djelovanje Povjerenstva, redovno objavljujemo putem internetskih stranica SR ZRTD-a.

Povjerenstvo za etiku i deontologiju obavezuje se da će nastaviti obavljati svoju dužnost u skladu sa visokim etičkim standardima profesije.


Kontakt

Povjerenstvo za etiku i deontologiju stoji na raspolaganju svim članovima za pitanja ili probleme u obavljanju zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti koji su unutar njihove nadležnosti.

Email: etika@zrtd.hkzr.hr

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...