Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu

Članovi:

Nenad Vodopija, predsjednik

Velimir Karadža

Stipan Mandarić

funkcija i obaveze

Poštovani kolegice i kolege, članovi Strukovnog razreda zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti Hrvatske komore zdravstvenih radnika, predstavljamo Vam Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) te njegov rad i doprinos profesiji radiološke tehnologije.

djelokrug

Djelokrug i odgovornosti ovog Povjerenstva odnose se na stručni nadzor, ali i na kvalitetu i stručna pitanja u profesiji, te Povjerenstvo nastoji pomoći članovima Komore u rješavanju problema kod obavljanja djelatnosti. Tako je u ovoj i prošloj godini Povjerenstvo u suradnji sa drugim tijelima Strukovnog razreda ZRTD i pravnom službom učestvovalo u rješavanju slijedećih upita i problema u struci:

 • Pitanje rada i rukovanja radiološko-tehnološkim uređajima od strane neovlaštenog osoblja
 • Pravo na sistematske preglede i plaćeni dopust za djelatnike koji rade u zoni ionizirajućeg zračenja
 • Problem neravnomjerne i neopravdane (pre)raspodjele zdravstvenih radnika ZRTD unutar odjela bolnice
 • Pitanje rada u dežurstvima i ostavljanja radiološkog odjela bez nadzora
 • Zahtjev poslodavca da radiološki tehnolozi obavljaju poslove prijevoza bolesnika
 • Pitanje prekovremenog rada i reguliranja djelatnosti kod povećanog opsega posla na odjelu
 • Kompetencije radioloških tehnologa na odjelu nuklearne medicine i pravo na obavljanje djelatnosti u skladu sa važećim propisima u RH
 • Pitanje rada sa otvorenim i zatvorenim izvorima ionizirajućeg zračenja i prava na zakonom određeno skraćeno radno vrijeme i minimalno trajanje godišnjeg odmora
 • Reguliranje obveze rada radnika ZRTD u skladu sa pripadajućim kompetencijama u kontekstu obavljanja njege bolesnika, a na zahtjev nadređene osobe
 • Rješavanje pitanja obavljanja punog i djelomičnog pripravničkog staža zbog priznavanja stručne kvalifikacije za obavljanje ZRTD
 • Rješavanje pitanja prava indikacije za izlaganje pacijenta ionizirajućem zračenju – smije li radiološki tehnolog snimiti pacijenta bez uputnice
 • Rješavanje pitanja prijave neprofesionalnog ponašanja i kršenja Kodeksa etike i deontologije od strane radiološkog tehnologa za vrijeme snimanja zdjelice
 • Rješavanje upita vezano uz količinu kontrastnog sredstva, vođenje doza zračenja, navođenje tko je tehnički izvodio pretragu na nalazu pacijenta
 • Opis poslova radnog mjesta – pitanje vezano uz rad na poslovima administracije (upis pacijenata, rad na šalteru, pisanje nalaza) radioloških tehnologa
 • Rješavanje pitanja pravnih propisa, kome i kojim obrazovnim razinama je dozvoljen rad na priređivanju i injiciranju radiofarmaceutskih pripravaka (Nuklearna medicina)
 • Rješavanje pitanja smije li prvostupnik radiološke tehnologije pridržavati pacijenta prilikom scintigrafskog snimanja na nuklearnoj medicini
 • Rješavanje pitanja vezano uz obavezu poštivanja vjeroispovjesti, gdje je za snimanje ortopantomograma pacjentica odbila skidanje hidžaba zahtjevajući žensku osobu da joj izvrši pregled
 • Rješavanje pitanja vezano uz pravnu regulativu o obavljanju medicinske djelatnosti korištenjem ionzirajućeg zračenja, odnosno je li uputnica poslana u BIS-u dovoljna / važeća za snimanje pacijenta ili ista mora biti isprintana/potpisana
 • Pomoć kod upita vezano uz problem odgovornosti radioloških tehnologa vezano uz temu: „Trudnica na vratima snimaone“

Ukupno su stručnim nadzorima do 2017. godine identificirana 47 propusta u području obavljanja zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti koje Povjerenstvo za SNSPiK i pravna služba HKZR rješava u suradnji s odjelima i upravama bolnica u kojima je proveden stručni nadzor.

U 2017. godini, Povjerenstvo za SNSPiK Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost pokrenulo je, koordiniralo i provelo redoviti stručni nadzor u pet zdravstvenih ustanova: jednoj općoj bolnici, dvije specijalne bolnice, jednom domu zdravlja i jednoj privatnoj poliklinici. Članovi povjerenstva, uz pomoć pravnika SR ZRTD HKZR-a Ane Budinšćak Katovčić uspješno su proveli upravne postupke nadzora, te ostvarili kontakte i suradnju sa ustanovama. Večina ustanova pisano se očitovala do sada na mjere predložene stručnim nadzorom, o čemu je obaviješteno Ministarstvo zdravstva. Svakako je ne manje bitno spomenuti pozitivne učinke nastale iz suradnje sa kolegicama i kolegama iz zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti (u daljnjem tekstu ZRTD) i naravno sa upravama ustanova.

Uspješna suradnja po pitanju reguliranja kontrole kvalitete ZRTD ostvarena je sa Državnim zavodom za radiološku i nuklearnu sigurnost sa kojim je potpisan Sporazum o suradnji.

Nastavljena je koordinacija Profesionalne grupe za izradu normativa i standardizaciju rada radioloških tehnologa. Standardi su u izrađeni i prezentitani na Radionici OKRT 5 u Kopačevu, listopad 2017.g. Po konačnoj izradi standardnih procedura i normativa, isti se planiraju objaviti i dati na raspolaganje svim članovima Strukovnog razreda zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti (SR ZRTD), kako bi se na taj način pomoglo u izradi protokola i postupnika individualno u svim ustanovama i radilištima gdje se obavlja zdravstvena radiološko-tehnološka djelatnost.

Povjerenstvo je dalo svoje prijedloge za izradu Pravilnika o minimalnim uvjetima prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Također, članovi Povjerenstva dali su i svoj doprinos u opisu zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti i popunjavanju Baze reguliranih profesija.

U svom redovitom radu, Povjerenstvo za SNSPiK je u 2017. godini obavilo slijedeće poslove:

 • Početkom 2017. godine Povjerenstvo je donijelo Plan stručnih nadzora, kojeg je Vijeće strukovnog razreda potvrdilo elektronskim glasovanjem 17.01.2017.g., za ukupno pet ustanova.
 • Krajem 2017. godine donešen je Plan stručnih nadzora u 2018.godini, kojeg je Vijeće strukovnog razreda zdravstvene radiološke tehnološke djelatnosti potvrdilo na 6. Redovnoj sjednici Vijeća SR ZRTD 20.12.2017.
 • Proveden je natječaj za Listu provoditelja stručnog nadzora u 2018. godini kojeg je Vijeće strukovnog razreda potvrdilo elektronskim glasovanjem 12.02.2018.
 • Sjednice Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) održane su dana 22. veljače 2017., 12. svibnja 2017., 16. listopada 2017.godine i 08. prosinca 2017. godine te je održana je 1. Redovna sjednica Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu SR ZRTD HKZR u 2018.g. dana 22. siječnja 2018. godine u Uredu Komore HKZR-SR ZRTD, Prilaz Grge Antunca 3, Zagreb, s početkom u 14.00 sati.
 • Članovi Komisije za stručni nadzor SR ZRTD obavili su stručni nadzor u Bolnici za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat, Rovinj  27. studenog 2017. godine. Nadzor se odvijao od 09h do 16h u prostorijama gdje se obavljala radiološko-tehnološka djelatnost na radiološkoj dijagnostici ustanove.
 • Članovi Komisije za stručni nadzor SR ZRTD obavili su stručni nadzor u u Općoj bolnici Dr. Josip Benčević, Slavonski Brod 13.06.2017. Nadzor se odvijao od 09h do 16h u prostorijama gdje se obavlja radiološko-tehnološka djelatnost na Odjelu za kliničku radiologiju.
 • Članovi Komisije za stručni nadzor SR ZRTD obavili su stručni nadzor u Poliklinici Sunce u Splitu 29.03.2017. godine. Nadzor se odvijao od 10h do 16h u prostorijama gdje se obavlja radiološko-tehnološka djelatnost na Odjelu medicinskih djelatnosti.
 • Članovi Komisije za stručni nadzor SR ZRTD obavili su stručni nadzor u Domu zdravlja Zagreb Centar (u daljnjem tekstu: Dom Zdravlja) 19. i 20. prosinca 2017. godine. Nadzor se odvijao od 09h do 16h u prostorijama gdje se obavljala radiološko-tehnološka djelatnost na Službi za radiologiju i UZV dijagnostiku ustanove.

Ukupno je stručnim nadzorima u 2017. godini identificirano 47 propusta u području obavljanja zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti koje Povjerenstvo za SNSPiK i pravna služba HKZR rješava u suradnji s odjelima i upravama bolnica u kojima je proveden stručni nadzor.

LISTA PROVODITELJA STRUČNOG NADZORA ZRTD ZA 2020. godinu

1. BEZAK SARA
2. ĐUROVIĆ VESELIN
3. HRANIĆ MATIJA
4. KARADŽA VELIMIR
5. KARIĆ MAJA
6. KOVALISKO BRANKO
7. KUTLIĆ GORAN
8. LIOVIĆ JOSIP
9. LUBINA ŽELJKA
10. MANDARIĆ STIPAN
11. RELIĆ MLADEN
12. VINCELJ SZABO ĐURĐA
13. VODOPIJA NENAD
14. VRGOČ KRISTIJAN

 

kontakt

Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu SR ZRTD stoji na raspolaganju svim članovima za sva pitanja ili probleme u obavljanju zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti.

Email: strucni.nadzor@zrtd.hkzr.hr