Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu

Članovi:

Đurđa Vincelj Szabo, predsjednica

Tomislav Vojnović

Ondina Božac-Jokić

Iva Hulina

Ante Miloš

 

funkcija i obaveze

Poštovani kolegice i kolege, članovi Strukovnog razreda zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti Hrvatske komore zdravstvenih radnika, predstavljamo Vam Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) te njegov rad i doprinos profesiji radiološke tehnologije.

djelokrug

Djelokrug i odgovornosti ovog Povjerenstva odnose se prvenstveno na stručni nadzor, ali i na kvalitetu i stručna pitanja u profesiji, te Povjerenstvo nastoji pomoći članovima Komore u rješavanju problema kod obavljanja djelatnosti. Tako je u ovoj i prošloj godini Povjerenstvo u suradnji sa drugim tijelima Strukovnog razreda ZRTD i pravnom službom učestvovalo u rješavanju slijedećih upita i problema u struci:

       Pitanje organizacije rada i sistematizacije / unutarnjeg ustroja radnih mjesta u zdravstvenoj ustanovi

       Pitanje radnog vremena i zakonske satnice za zdravstvene radnike ZRTD

       Pitanje opisa poslova i kompetencija radioloških tehnologa u ultrazvučnoj dijagnostici

       Pitanje poslova radiološkog tehnologa odnosno standarda zanimanja za zdravstvene radnike ZRTD

       Pitanje redovitih sistematskih pregleda i dopusta za djelatnike koji rade u zoni ionizirajućeg zračenja

       Pitanje kompetencija radioloških tehnologa na odjelu nuklearne medicine i aplikacije radiofarmaka

       Pitanje intravenskog davanja lijekova u kardiološkom laboratoriju koje ordinira kardiolog i instrumentiranja i asistencije intervencijskom kardiologu

       Pitanje odgovornosti radiološkog tehnologa kod uvođenja iv. kanile i aplikacije kontrastnog sredstva

       Rješavanje pitanja obavljanja punog i djelomičnog pripravničkog staža zbog priznavanja stručne kvalifikacije za obavljanje ZRTD

       Pitanje kvalitetnog i sigurnog provođenja dijagnostičkih postupaka u odjelima intenzivne njege/intenzivnog liječenja

       Pitanje pregleda za radnike vezano uz kontaminaciju ionizirajućim zračenjem

       Pitanja rada i uvjeta rada radioloških tehnologa za trajanja epidemije virusom Covid 19

       Pitanje normativa rada za radnike zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti

 

 

U 2019. i 2020. godini, Povjerenstvo za SNSPiK Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost pokrenulo je, koordiniralo i provelo redoviti stručni nadzor u pet zdravstvenih ustanova: jednoj općoj bolnici, dvije poliklinike, jednoj kliničkoj bolnici i jednom domu zdravlja. Članovi povjerenstva, uz pomoć pravnice SR ZRTD HKZR-a gđe Željke Bogović Žabkar, uspješno su proveli upravne postupke nadzora, te ostvarili kontakte i suradnju sa ustanovama. Večina ustanova pisano se očitovala do sada na mjere predložene stručnim nadzorom, o čemu je obaviješteno Ministarstvo zdravstva.

Zbog pandemije uzrokovane virusom COVID 19, provođenje stručnih nadzora u 2020.g. bilo je otežano i u najvećoj mjeri otkazano. 

Svakako je ne manje bitno spomenuti pozitivne učinke nastale iz suradnje sa kolegicama i kolegama iz zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti (u daljnjem tekstu ZRTD) i naravno sa upravama ustanova.

Uspješna suradnja po pitanju reguliranja kontrole kvalitete ZRTD ostvarena je sa Sektorom za radiološku i nuklearnu sigurnost Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH, sa kojim je postignut sporazum o suradnji.

Nastavljena je koordinacija Profesionalne grupe za izradu normativa i standardizaciju rada radioloških tehnologa. Standardi (postupnici) su u izrađeni i prezentirani na Radionicama OKRT 5 u Kopačevu, listopad 2017.g. i OKRT 6 u Karancu, lipanj 2018.g. U 2019.g. je u koordinaciji za Povjerenstvom za staleška pitanja napravljeno 4 radionice na temu: „Izrada standarda i normativa kod dijagnostičkih i terapijskih postupaka u vezi sa karcinomom dojke te ranim otkrivanjem i dijagnosticiranjem bolesti“ u svim područnim vijećima.
 
Povjerenstvo je dalo svoje prijedloge za izradu Pravilnika o minimalnim uvjetima prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.
Također, članovi Povjerenstva dali su i svoj doprinos u opisu zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti i popunjavanju Baze reguliranih profesija.

U svom redovitom radu, Povjerenstvo za SNSPiK je u 2019. i 2020. godini obavilo sljedeće poslove:

●    Pokrenuta inicijativa za sastanak sa predstavnicima ZVU, održavan sastanak 04.07.2019., nastavak suradnje sa ostalim povjerenstvima po tom pitanju i dalje djelovanje prema ZVU vezano uz poboljšanje studijskog programa
●    Iniciran sastanak vezano uz suradnju između MUP RH, Ravnateljstva civile zaštite (SRNS) i HKZR 08.07.2019., postignut dogovor o suradnji.
●    Na poziv MUP SRNS formirana ekspertna grupa za suradnju sa SRNS u cilju zajedničkog djelovanja prilikom izrade pravilnika i zakona
●    Sudjelovali u EFRS „Annual General meeting“ u  Rigi, Latvija, kontakti i moguća suradnja (edukacija, istraživanja, projekti, …)
●    Početkom 2020. godine Povjerenstvo je donijelo Plan stručnih nadzora, kojeg je Vijeće strukovnog razreda potvrdilo na 1. Redovnoj sjednici Vijeća SR ZRTD 22.01.2020., za ukupno 9 ustanova.
●    Proveden je natječaj za provoditelje stručnog nadzora, a Vijeće strukovnog razreda potvrdilo je Listu provoditelja stručnog nadzora za 2021. godinu:


●    Povjerenstvo kontinuirano rješava pitanja problema sa ustanovama koje nisu odgovorile na mjere izrečene u Mišljenju o obavljenom stručnom nadzoru.
●    Povjerenstvo je obavilo i koordiniralo slijedeće stručne nadzore:

1.    Članovi Komisije za stručni nadzor SR ZRTD obavili su stručni nadzor u Općoj županijskoj bolnici Našice 22.05.2019. godine. Nadzor se odvijao od 09h do 16h u prostorijama gdje se obavlja radiološko-tehnološka djelatnost na Odjelu za radiologiju.

2.    Članovi Komisije za stručni nadzor SR ZRTD obavili su stručni nadzor u Specijalnoj bolnici Medico 17.10.2019. godine. Nadzor se odvijao od 09h do 16h u prostorijama gdje se obavlja radiološko-tehnološka djelatnost na Radiološkoj dijagnostici.
                                                                                   
3.    Članovi Komisije za stručni nadzor SR ZRTD obavili su stručni nadzor u Poliklinici Affidea u Splitu 15.11.2019. godine. Nadzor se odvijao od 09h do 16h u prostorijama gdje se obavlja radiološko-tehnološka djelatnost na radiološkoj dijagnostici Odjela medicinskih djelatnosti.
                                                 
4.    Članovi Komisije za stručni nadzor SR ZRTD obavili su stručni nadzor u Kliničkoj bolnici Dubrava 28. i 29.11.2019. godine. Nadzor se odvijao od 09h do 16h u prostorijama gdje se obavlja radiološko-tehnološka djelatnost na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju.

5.    Članovi Komisije za stručni nadzor SR ZRTD obavili su stručni nadzor u Domu zdravlja Županja 29.06.2020. godine. Nadzor se odvijao od 09h do 16h u prostorijama gdje se obavlja radiološko-tehnološka djelatnost na radiološkoj dijagnostici

6. Članovi Komisije za stručni nadzor SR ZRTD obavili su stručni nadzor u Domu zdravlja Korčula 15.04.2021. godine. Nadzor se odvijao od 11h do 16h u prostorijama gdje se obavlja radiološko-tehnološka djelatnost na radiološkoj dijagnostici.

 

Ukupno je stručnim nadzorima u 2019., 2020. i 2021. godini do sada identificirano 32 propusta u području obavljanja zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti koje Povjerenstvo za SNSPiK i pravna služba HKZR rješava u suradnji s odjelima i upravama bolnica u kojima je proveden stručni nadzor.

LISTA PROVODITELJA STRUČNOG NADZORA ZRTD ZA 2020. godinu

1. BEZAK SARA
2. ĐUROVIĆ VESELIN
3. HRANIĆ MATIJA
4. KARADŽA VELIMIR
5. KARIĆ MAJA
6. KOVALISKO BRANKO
7. KUTLIĆ GORAN
8. LIOVIĆ JOSIP
9. LUBINA ŽELJKA
10. MANDARIĆ STIPAN
11. RELIĆ MLADEN
12. VINCELJ SZABO ĐURĐA
13. VODOPIJA NENAD
14. VRGOČ KRISTIJAN

 

kontakt

Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu SR ZRTD stoji na raspolaganju svim članovima za sva pitanja ili probleme u obavljanju zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti.

Email: strucni.nadzor@zrtd.hkzr.hr