Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu

Članovi:

Nenad Vodopija, predsjednik

Velimir Karadža

Stipan Mandarić

funkcija i obaveze

Poštovani kolegice i kolege, članovi Strukovnog razreda zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti Hrvatske komore zdravstvenih radnika, predstavljamo Vam Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) te njegov rad i doprinos profesiji radiološke tehnologije.

djelokrug

Djelokrug i odgovornosti ovog Povjerenstva odnose se na stručni nadzor, ali i na kvalitetu i stručna pitanja u profesiji, te Povjerenstvo nastoji pomoći članovima Komore u rješavanju problema kod obavljanja djelatnosti. Tako je u ovoj i prošloj godini Povjerenstvo u suradnji sa drugim tijelima Strukovnog razreda ZRTD i pravnom službom učestvovalo u rješavanju slijedećih upita i problema u struci:

 • Pitanje rada i rukovanja radiološko-tehnološkim uređajima od strane neovlaštenog osoblja
 • Pravo na sistematske preglede i plaćeni dopust za djelatnike koji rade u zoni ionizirajućeg zračenja
 • Problem neravnomjerne i neopravdane (pre)raspodjele zdravstvenih radnika ZRTD unutar odjela bolnice
 • Pitanje rada u dežurstvima i ostavljanja radiološkog odjela bez nadzora
 • Zahtjev poslodavca da radiološki tehnolozi obavljaju poslove prijevoza bolesnika
 • Pitanje prekovremenog rada i reguliranja djelatnosti kod povećanog opsega posla na odjelu
 • Kompetencije radioloških tehnologa na odjelu nuklearne medicine i pravo na obavljanje djelatnosti u skladu sa važećim propisima u RH
 • Pitanje rada sa otvorenim i zatvorenim izvorima ionizirajućeg zračenja i prava na zakonom određeno skraćeno radno vrijeme i minimalno trajanje godišnjeg odmora
 • Reguliranje obveze rada radnika ZRTD u skladu sa pripadajućim kompetencijama u kontekstu obavljanja njege bolesnika, a na zahtjev nadređene osobe
 • Rješavanje pitanja obavljanja punog i djelomičnog pripravničkog staža zbog priznavanja stručne kvalifikacije za obavljanje ZRTD
 • Rješavanje pitanja prava indikacije za izlaganje pacijenta ionizirajućem zračenju – smije li radiološki tehnolog snimiti pacijenta bez uputnice
 • Rješavanje pitanja prijave neprofesionalnog ponašanja i kršenja Kodeksa etike i deontologije od strane radiološkog tehnologa za vrijeme snimanja zdjelice
 • Rješavanje upita vezano uz količinu kontrastnog sredstva, vođenje doza zračenja, navođenje tko je tehnički izvodio pretragu na nalazu pacijenta
 • Opis poslova radnog mjesta – pitanje vezano uz rad na poslovima administracije (upis pacijenata, rad na šalteru, pisanje nalaza) radioloških tehnologa
 • Rješavanje pitanja pravnih propisa, kome i kojim obrazovnim razinama je dozvoljen rad na priređivanju i injiciranju radiofarmaceutskih pripravaka (Nuklearna medicina)
 • Rješavanje pitanja smije li prvostupnik radiološke tehnologije pridržavati pacijenta prilikom scintigrafskog snimanja na nuklearnoj medicini
 • Rješavanje pitanja vezano uz obavezu poštivanja vjeroispovjesti, gdje je za snimanje ortopantomograma pacjentica odbila skidanje hidžaba zahtjevajući žensku osobu da joj izvrši pregled
 • Rješavanje pitanja vezano uz pravnu regulativu o obavljanju medicinske djelatnosti korištenjem ionzirajućeg zračenja, odnosno je li uputnica poslana u BIS-u dovoljna / važeća za snimanje pacijenta ili ista mora biti isprintana/potpisana
 • Pomoć kod upita vezano uz problem odgovornosti radioloških tehnologa vezano uz temu: „Trudnica na vratima snimaone“

Ukupno su stručnim nadzorima do 2017. godine identificirana 47 propusta u području obavljanja zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti koje Povjerenstvo za SNSPiK i pravna služba HKZR rješava u suradnji s odjelima i upravama bolnica u kojima je proveden stručni nadzor.

U 2017. godini, Povjerenstvo za SNSPiK Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost pokrenulo je, koordiniralo i provelo redoviti stručni nadzor u pet zdravstvenih ustanova: jednoj općoj bolnici, dvije specijalne bolnice, jednom domu zdravlja i jednoj privatnoj poliklinici. Članovi povjerenstva, uz pomoć pravnika SR ZRTD HKZR-a Ane Budinšćak Katovčić uspješno su proveli upravne postupke nadzora, te ostvarili kontakte i suradnju sa ustanovama. Večina ustanova pisano se očitovala do sada na mjere predložene stručnim nadzorom, o čemu je obaviješteno Ministarstvo zdravstva. Svakako je ne manje bitno spomenuti pozitivne učinke nastale iz suradnje sa kolegicama i kolegama iz zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti (u daljnjem tekstu ZRTD) i naravno sa upravama ustanova.

Uspješna suradnja po pitanju reguliranja kontrole kvalitete ZRTD ostvarena je sa Državnim zavodom za radiološku i nuklearnu sigurnost sa kojim je potpisan Sporazum o suradnji.

Nastavljena je koordinacija Profesionalne grupe za izradu normativa i standardizaciju rada radioloških tehnologa. Standardi su u izrađeni i prezentitani na Radionici OKRT 5 u Kopačevu, listopad 2017.g. Po konačnoj izradi standardnih procedura i normativa, isti se planiraju objaviti i dati na raspolaganje svim članovima Strukovnog razreda zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti (SR ZRTD), kako bi se na taj način pomoglo u izradi protokola i postupnika individualno u svim ustanovama i radilištima gdje se obavlja zdravstvena radiološko-tehnološka djelatnost.

Povjerenstvo je dalo svoje prijedloge za izradu Pravilnika o minimalnim uvjetima prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Također, članovi Povjerenstva dali su i svoj doprinos u opisu zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti i popunjavanju Baze reguliranih profesija.

U svom redovitom radu, Povjerenstvo za SNSPiK je u 2017. godini obavilo slijedeće poslove:

 • Početkom 2017. godine Povjerenstvo je donijelo Plan stručnih nadzora, kojeg je Vijeće strukovnog razreda potvrdilo elektronskim glasovanjem 17.01.2017.g., za ukupno pet ustanova.
 • Krajem 2017. godine donešen je Plan stručnih nadzora u 2018.godini, kojeg je Vijeće strukovnog razreda zdravstvene radiološke tehnološke djelatnosti potvrdilo na 6. Redovnoj sjednici Vijeća SR ZRTD 20.12.2017.
 • Proveden je natječaj za Listu provoditelja stručnog nadzora u 2018. godini kojeg je Vijeće strukovnog razreda potvrdilo elektronskim glasovanjem 12.02.2018.
 • Sjednice Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) održane su dana 22. veljače 2017., 12. svibnja 2017., 16. listopada 2017.godine i 08. prosinca 2017. godine te je održana je 1. Redovna sjednica Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu SR ZRTD HKZR u 2018.g. dana 22. siječnja 2018. godine u Uredu Komore HKZR-SR ZRTD, Prilaz Grge Antunca 3, Zagreb, s početkom u 14.00 sati.
 • Članovi Komisije za stručni nadzor SR ZRTD obavili su stručni nadzor u Bolnici za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat, Rovinj  27. studenog 2017. godine. Nadzor se odvijao od 09h do 16h u prostorijama gdje se obavljala radiološko-tehnološka djelatnost na radiološkoj dijagnostici ustanove.
 • Članovi Komisije za stručni nadzor SR ZRTD obavili su stručni nadzor u u Općoj bolnici Dr. Josip Benčević, Slavonski Brod 13.06.2017. Nadzor se odvijao od 09h do 16h u prostorijama gdje se obavlja radiološko-tehnološka djelatnost na Odjelu za kliničku radiologiju.
 • Članovi Komisije za stručni nadzor SR ZRTD obavili su stručni nadzor u Poliklinici Sunce u Splitu 29.03.2017. godine. Nadzor se odvijao od 10h do 16h u prostorijama gdje se obavlja radiološko-tehnološka djelatnost na Odjelu medicinskih djelatnosti.
 • Članovi Komisije za stručni nadzor SR ZRTD obavili su stručni nadzor u Domu zdravlja Zagreb Centar (u daljnjem tekstu: Dom Zdravlja) 19. i 20. prosinca 2017. godine. Nadzor se odvijao od 09h do 16h u prostorijama gdje se obavljala radiološko-tehnološka djelatnost na Službi za radiologiju i UZV dijagnostiku ustanove.

Ukupno je stručnim nadzorima u 2017. godini identificirano 47 propusta u području obavljanja zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti koje Povjerenstvo za SNSPiK i pravna služba HKZR rješava u suradnji s odjelima i upravama bolnica u kojima je proveden stručni nadzor.

LISTA PROVODITELJA STRUČNOG NADZORA ZRTD ZA 2019. godinu

LEON ALIČIĆ - SPLIT

SARA BEZAK - RIJEKA

VESELIN ĐUROVIĆ - SPLIT

JOSIP LIOVIĆ - SPLIT

VELIMIR KARADŽA - ZAGREB

MAJA KARIĆ - RIJEKA

GORAN KLEMŠE - BJELOVAR

BRANKO KOVALISKO - OSIJEK / VUKOVAR

MARINA KRMEK - ZAGREB

MATIJA HRANIĆ - OSIJEK

ŽELJKA LUBINA - ZAGREB

STIPAN MANDARIĆ - SPLIT

GORAN PERIĆ - OSIJEK

ALEN SABLJAK - NAŠICE

ĐURĐA VINCELJ SZABO - ZAGREB

NENAD VODOPIJA - ZAGREB

KRISTIJAN VRGOČ - SPLIT

IVA VUJICA ZORIĆ - ZAGREB

kontakt

Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu SR ZRTD stoji na raspolaganju svim članovima za sva pitanja ili probleme u obavljanju zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti.

Email: strucni.nadzor@zrtd.hkzr.hr