Profesionalna tijela

Profesionalna grupa za komunikaciju

Profesionalna grupa za definiranje normativa i standardizaciju rada radiološkog tehnologa

Povjerenstvo za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

Provoditelji stručnih nadzora