Odluka o osnivanju stručne grupe koja će za zadatak imati izradu standarda i normativa u Zdravstvenoj radiološko-tehnološkoj djelatnosti (ZRTD) donešena je na 4. Redovnoj sjednici Vijeća SR ZRTD u prosincu 2015. godine., na prijedlog Skupštine SR ZRTD iz studenog 2015. godine.


Profesionalna

grupa za definiranje normativa i standardizaciju rada radioloških tehnologa (PGDNSRRT – u daljnjem tekstu: Profesionalna grupa) konstituirana je u siječnju 2016. godine. Za članove Profesionalne grupe izabrani su: Luka Tarle, David Balanže, Vladimir Bahun, Đurđica Harmicar, Danko Vuić, Jurica Folnožić, Leon Aličić i Ante Borovina. U uredu SR ZRTD HKZR dana 28.01.2016. održan je prvi radni sastanak te je izabran Voditelj Profesionalne grupe, g. Vladimir Bahun i koordinator grupe ispred Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu g. Velimir Karadža. Gospodin Bahun, na vlastiti zahtjev, od 28.2.2018. nije član Profesionalne grupe.

Svi članovi grupe su preuzeli zadatak napraviti iz njima najbližeg područja radiološke tehnologije postupnike za rad po modelu koji je dogovoren na radnom sastanku, a to je bio i prvi radni materijal koji je napravljen: Postupnik za radiološke tehnologe pri radiološkom snimanju pluća u 10 koraka.

U slijedećih godinu dana su napravljeni nacrti za standardne postupke u ZRTD za: radiološko snimanje skeleta, radiološko snimanje jednjaka, želuca i tankoga crijeva, MR, radiološko snimanje mikcijske cistouretrografije, kardio/angio dvoranu, CT, radiološko snimanje intravenske urografije, scintigrafsko snimanje te planiranje i provođenje radioterapije.


Radionice

su se trebale fokusirati na glavne grane radiološko tehnološke djelatnosti, a to su radiološka dijagnostika, nuklearna medicina, radioterapija te kontrola i osiguranje kvalitete koji su segment svake od navedenih grana. Od članova regionalnih grupa očekivalo se da organiziraju radionice (za svako područje radiološke tehnologije) na koje imaju pravo osobno pozvati članove SR ZRTD za koje smatraju da bi svojom profesionalnošću i znanjem mogli doprinijeti što kvalitetnijoj izradi dokumenata.


Imenovani su članovi

po Područnim vijećima kako slijedi:

 • Sjeverna Hrvatska – regija 1.PV
  • Koordinator Đurđica Harmicar
  • Članovi: Luka Tarle, Jurica Folnožić, Danko Vuić, Nenad Vodopija, Velimir Karadža
 • Istočna Hrvatska – regija 2.PV
  • Koordinator Matija Hranić
  • Članovi: David Balanže, Branko Kovalisko
 • Zapadna Hrvatska – regija 3.PV
  • Koordinator Maja Karić
  • Članovi: Irislav Šabulić, Dalibor Domijan, Sara Bezak
 • Južna Hrvatska – regija 4.PV
  • Koordinator Leon Aličić
  • Članovi: Ante Borovina, Stipe Mandarić, Marijana Todorović, Ivan Skejić

Cilj

ovakvog nastavka rada Profesionalne grupe je do kraja 2018.g. imati pročišćene dokumente na temelju radionica iz svih regija Hrvatske.

Takvi pročišćeni dokumenti bili bi prezentirani članovima i u konačnici usvojeni na razini Komore i obavljanja ZRTD u RH. Do sada su uspješ

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...