Profesionalna grupa za komunikaciju

Profesionalna grupa za komunikaciju konstituirana je 09.12.2017. godine. Pod nadležnošću je Povjerenstva za etiku i deontologiju. 

Trenutni članovi :

Mirjana Šimunjak

Vedrana Hertl

Juraj Mrša


Profesionalna

grupa za komunikaciju formirana je sa ciljem poboljšanja informiranosti te interne i eksterne komunikacije Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HKZR-a po sljedećim načelima:

  • Načelo jednakosti
  • Načelo točnosti i potpunosti informacija
  • Načelo javnosti i transparentnosti
  • Načelo slobodnog pristupa

Cilj

rada Profesionalne grupe za komunikaciju je poticanje i poboljšanje komunikacije:

  • unutar SR ZRTD – proces u kojem sudjeluju svi dužnosnici Komore u suradnji sa članovima Profesionalne grupe za komunikaciju s ciljem realizacije planova i razmjene informacija među djelatnicima.
  • izvan SR ZRTD – proces u kojem sudjeluju članovi Profesionalne grupe, a obuhvaća komunikaciju sa članovima, poslovnim partnerima i širom društvenom zajednicom.

Članovima

Profesionalne grupe za komunikaciju glavno sredstvo za ostvarivanje navedenih ciljeva biti će internetska stranica SR ZRTD-a koju će ažurirati, unaprjeđivati te na istoj objavljivati informacije u skladu sa unutarnjim ustrojem Komore i u skladu sa svojim najboljim znanjima i vještinama.

Profesionalna grupa za komunikaciju surađuje sa svim tijelima SR ZRTD. Tijela SR ZRTD predlažu objave, novosti i poboljšanja sadržaja i informiranosti iz njihovog djelokruga samoinicijativno ili na zahtjev članova Grupe.

Profesionalna grupa za komunikaciju stoji na raspolaganju svim stalnim Povjerenstvima i radnim tijelima HKZR SR ZRTD-a kao posrednik u komunikaciji prema članstvu i javnosti te ovim putem apelira da radnu verziju materijala za objavu proslijede na službeni mail Profesionalne grupe – komunikacija@zrtd.hkzr.hr

Prilog: Dijagram tijeka objave sadržaja