Skupština HKZR

Delegati predstavljaju biračko tijelo komore. Izabrani su neposrednim izborima unutar strukovnog razreda. Mandat delegata traje četiri godine i mogu se birati najviše dva mandata uzastopno. U slučaju da se ne provedu izbori za delegate, dosadašnji delegati nastavljaju obavljati svoju funkciju do izbora novih delegata, a najduže šest mjeseci po isteku mandata. Delegate glavne skupštine čine delagati iz četri Područna vijeća: Područno vijeće    Broj delegataI 8
II 3
III 2
IV 3
  Skupštinu strukovnog razreda čine minimalno šesnaest delegata koji su delegati Glavne skupštine, a veći broj od toga određuje strukovni razred. Način izbora i opoziva delegata određuje se Pravilnikom o izboru tijela komore.  Delegati Skupštine HKZR po izbornim jedinicama:
 I. Izborna jedinica
NENAD JAVORIĆ
MIROSLAV RIČKO
MAJA GREGURIĆ
BARBARA JURATOVIĆ
IGOR MULKOVIĆ
MAJA KUTUZOVIĆ
DOMAGOJ BRKIĆ
NEVENKA MEMIĆ-PAVLOVIĆ
 II. Izborna jedinica
DAVID BALANŽE
MARTINA MIRT
GORAN PERIĆ
 III. Izborna jedinica
SARA BEZAK
MAJA KARIĆ
 IV. Izborna jedinica
JOSIP LIOVIĆ
IVAN SKEJIĆ
KRISTIJAN VRGOĆ
 *delegati koji su podnjeli ostavku  Obaveze i dužnosti delegata: 


    1. Donose Statut Komore uz suglasnost Ministra nadležnog za zdravstvo
    1. Donose Poslovnik o radu Skupštine
    1. Donose odluku o usvajanju godišnjeg poslovnog i financijskog plana rada Komore
    1. Donose odluku o usvajanju godišnjih financijskih izvješća
    1. Potvrđuju izbor, opoziv i razrješuju predsjednika Komore i tri dopredsjednika
    1. Potvrđuju izbor, opoziv i razrješavaju Vijeća Komore predstavnike Strukovnih razreda
    1. Imenuju i razrješavaju predsjednika i članove suda Komore
    1. Imenuju i razrješavaju članove Nadzornog odbora Komore
    1. Odlučuju o prihvaćanju ili neprihvaćanju izvješća o radu svih tijela Komore
    1. Donose odluke o visini članarine i upisnine a na prijedlog Strukovnih razreda
    1. Obavljaju i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Komore