Skupština HKZR

Delegati predstavljaju biračko tijelo komore. Izabrani su neposrednim izborima unutar strukovnog razreda. Mandat delegata traje četiri godine i mogu se birati najviše dva mandata uzastopno. U slučaju da se ne provedu izbori za delegate, dosadašnji delegati nastavljaju obavljati svoju funkciju do izbora novih delegata, a najduže šest mjeseci po isteku mandata.

 

Delegate glavne skupštine čine delagati iz četri Područna vijeća:

 

Područno vijeće           Broj delegata

I 8
II 3
III 2
IV 3

 

 

Skupštinu strukovnog razreda čine minimalno šesnaest delegata koji su delegati Glavne skupštine, a veći broj od toga određuje strukovni razred.

 

Način izbora i opoziva delegata određuje se Pravilnikom o izboru tijela komore.

 

 

Delegati Skupštine HKZR po izbornim jedinicama:

 

I. Izborna jedinica
MIRJANA GROZDEK
ANKICA DOZAN
MAJA LONČAR
IVAN MIKAC
NATALIJA CIGLENEČKI
JULIJANA PAUNOVIĆ
HRVOJE PLEČKO
IVANA LEGAN

 

II. Izborna jedinica
GORAN PERIĆ
TOMISLAV BENAKOVIĆ*
NIKOLA MESIĆ*

 

III. Izborna jedinica
DALIBOR DOMIJAN
SARA BEZAK (DEVEČERSKI)

 

IV. Izborna jedinica
NIKŠA IVČEVIĆ
VESELIN ĐUROVIĆ
MARKO VISKOVIĆ

 

*delegati koji su podnjeli ostavku

 

 

Obaveze i dužnosti delegata:

 

 1. Donose Statut Komore uz suglasnost Ministra nadležnog za zdravstvo
 2. Donose Poslovnik o radu Skupštine
 3. Donose odluku o usvajanju godišnjeg poslovnog i financijskog plana rada Komore
 4. Donose odluku o usvajanju godišnjih financijskih izvješća
 5. Potvrđuju izbor, opoziv i razrješuju predsjednika Komore i tri dopredsjednika
 6. Potvrđuju izbor, opoziv i razrješavaju Vijeća Komore predstavnike Strukovnih razreda
 7. Imenuju i razrješavaju predsjednika i članove suda Komore
 8. Imenuju i razrješavaju članove Nadzornog odbora Komore
 9. Odlučuju o prihvaćanju ili neprihvaćanju izvješća o radu svih tijela Komore
 10. Donose odluke o visini članarine i upisnine a na prijedlog Strukovnih razreda
 11. Obavljaju i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Komore