Vijeće HKZR


Predsjednik Vijeća:

Matija Kranjčević

Strukovni razred za djelatnost radne terapije

Zamjenik predsjednika Vijeća:

Nenad Vodopija

Strukovni razred za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost

Članovi Vijeća:

Aleksandar Bulog

Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva

Ernevaza Kopačin

Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost