ODLUKA O IMENOVANJU SREDIŠNJEG IZBORNOG POVJERENSTVA

Temeljem članka 22a. Statuta HKZR, članka 4. stavka 3. Pravilnika o izboru tijela HKZR-a, Predsjedništvo HKZR dana 28.09.2021. godine donosi ODLUKU o imenovanju Središnjeg izbornog povjerenstva 1. Imenuje se Središnje izborno povjerenstvo za provedbu izbora za voditelje i zamjenikevoditelja Strukovnih razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Suda HKZR uprvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju za …

Izjava o pristupačnosti

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija …

Ljetno uredovno vrijeme

Poštovane članice i članovi,  obavještavamo vas da je odlukom Voditelja SR ZRTD HKZR uredovno vrijeme za prijem i rad sa strankama u periodu  1. srpanj – 31. kolovoz 2019. godine od ponedjeljka do petka od 10:00 do 14:00 sati.  Ured SR ZRTD HKZR

ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA HKZR-a O IMENOVANJU SREDIŠNJEG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU IZBORA ZA DELEGATE SKUPŠTINE HKZR-a ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2019. – 2023.

Temeljem članka 22a. Statuta HKZR, članka 4. stavka 3. Pravilnika o izboru tijela HKZR-a, Predsjedništvo HKZR donosi odluku o imenovanju Središnjeg izbornog povjerenstva za provedbu izbora za delegate Skupštine HKZR-a za mandatno razdoblje 2019. g.-2023.g. Središnje izborno povjerenstvo sastoji se od Izbornih povjerenstava Strukovnih razreda HKZR-a. Izborno povjerenstvo Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost čine: Jakov Pavić, predsjednik Izbornog povjerenstva …

Odluka – Izbor i imenovanje Predstavnika i Zamjenika predstavnika u Vijeću HKZR

Temeljem članka 28. Statuta HKZR te članka 2.,3. i 5. Poslovnika o radu Vijeća SR HKZR, na Konstituirajućoj sjednici Vijeća SR ZRTD HKZR-a,održanoj dana 12. travnja 2018.g. donesena je, pod točkom Ad.4. i Ad.5., slijedeća:   ODLUKA     Za predstavnika Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost za mandatno razdoblje od 2018.-2022. godine u Vijeću Hrvatske Komore zdravstvenih radnika …

Odluka – izbor i imenovanje Predsjednika i Zamjenika predsjednika Vijeća SR ZRTD

Temeljem članka 28. Statuta HKZR te članka 2.,3. i 5. Poslovnika o radu Vijeća SR HKZR, na Konstituirajućoj sjednici Vijeća SR ZRTD HKZR-a,održanoj dana 12. travnja 2018. donesena je, pod točkom Ad.2. i Ad.3., slijedeća:   ODLUKA 1. Za Predsjednika Vijeća SR ZRTD HKZR za mandatno razdoblje od 2018.-2022. godine izabran je i imenuje se g. Tomislav Stanković. 2. Za …

Odluka – Konstituiranje Vijeća

Temeljem članka 28. i 29. Statuta HKZR te članka 2.,3. i 4. Poslovnika o radu Vijeća SR HKZR, na Konstituirajućoj sjednici Vijeća SR ZRTD HKZR-a,održanoj dana 12. travnja 2018. donesena je, pod točkom Ad.1., slijedeća:   ODLUKA     Konstituira se novo Vijeće SR ZRTD za mandatno razdoblje od 2018. -2022. godine u sastavu Goran Kutlić (Voditelj SR ZRTD), Tomislav …

Odluka – Potvrda članova Stalnih Povjerenstava

Temeljem članka 30. Statuta HKZR-a, čl. 10. i čl. 12. Poslovnika o radu Vijeća SR HKZR, Vijeće SR ZRTD HKZR-a dana 28. ožujka 2018. godine, na 2. redovnoj sjednici Vijeća SR ZRTD HKZR-a, pod toč. Ad.3. donijelo je slijedeću:   ODLUKU Potvrđuju se, izabrani i od strane Voditelja SR ZRTD HKZR predloženi članovi stalnih Povjerenstva SR ZRTD HKZR kako slijedi. …