Odluka – Izbor i imenovanje Predstavnika i Zamjenika predstavnika u Vijeću HKZR

Temeljem članka 28. Statuta HKZR te članka 2.,3. i 5. Poslovnika o radu Vijeća SR HKZR, na Konstituirajućoj sjednici Vijeća SR ZRTD HKZR-a,održanoj dana 12. travnja 2018.g. donesena je, pod točkom Ad.4. i Ad.5., slijedeća:   ODLUKA     Za predstavnika Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost za mandatno razdoblje od 2018.-2022. godine u Vijeću Hrvatske Komore zdravstvenih radnika …

Odluka – izbor i imenovanje Predsjednika i Zamjenika predsjednika Vijeća SR ZRTD

Temeljem članka 28. Statuta HKZR te članka 2.,3. i 5. Poslovnika o radu Vijeća SR HKZR, na Konstituirajućoj sjednici Vijeća SR ZRTD HKZR-a,održanoj dana 12. travnja 2018. donesena je, pod točkom Ad.2. i Ad.3., slijedeća:   ODLUKA 1. Za Predsjednika Vijeća SR ZRTD HKZR za mandatno razdoblje od 2018.-2022. godine izabran je i imenuje se g. Tomislav Stanković. 2. Za …

Odluka – Konstituiranje Vijeća

Temeljem članka 28. i 29. Statuta HKZR te članka 2.,3. i 4. Poslovnika o radu Vijeća SR HKZR, na Konstituirajućoj sjednici Vijeća SR ZRTD HKZR-a,održanoj dana 12. travnja 2018. donesena je, pod točkom Ad.1., slijedeća:   ODLUKA     Konstituira se novo Vijeće SR ZRTD za mandatno razdoblje od 2018. -2022. godine u sastavu Goran Kutlić (Voditelj SR ZRTD), Tomislav …

Odluka – Potvrda članova Stalnih Povjerenstava

Temeljem članka 30. Statuta HKZR-a, čl. 10. i čl. 12. Poslovnika o radu Vijeća SR HKZR, Vijeće SR ZRTD HKZR-a dana 28. ožujka 2018. godine, na 2. redovnoj sjednici Vijeća SR ZRTD HKZR-a, pod toč. Ad.3. donijelo je slijedeću:   ODLUKU Potvrđuju se, izabrani i od strane Voditelja SR ZRTD HKZR predloženi članovi stalnih Povjerenstva SR ZRTD HKZR kako slijedi. …