ONLINE EDUKACIJE

1. Edukacije koje se boduju u sklopu trajnog usavršavanja SR ZRTD:

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade u području izloženosti rendgenskih uređaja koji se koriste u medicini (dijagnostički i intervencijski), bez obzira rukuju li tim uređajima ili ne.

Bodovanje: 10 bodova

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade u području izloženosti dentalnih rendgenskih uređaja.

Bodovanje: 10 bodova

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade u području izloženosti otvorenih radioaktivnih izvora koji se koriste u nuklearnoj medicini, bez obzira rukuju li tim izvorima ili ne.

Bodovanje: 10 bodova

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade u području izloženosti zatvorenih radioaktivnih izvora i uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje u terapiji u medicini (akceleratori), bez obzira rukuju li tim radioaktivnim izvorima, odnosno uređajima ili ne.

Bodovanje: 10 bodova

Napomena: Edukacije u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, bodovati će se samo jedan završeni tečaj u licencnom razdoblju (6 godina).

2. Webinari koji se boduju u sklopu trajnog usavršavanja SR ZRTD:

Tečaj je kolekcija individualnih kratkih predavanja na temu radiografije. Cilj tečaja je edukacija o zaštiti od zračenja, tehnikama za primjenu principa optimizacije i promicanje važnosti komunikacije s pacijentima.

Bodovanje: 2 modula, 2 boda svaki

Cilj tečaja je pružiti informacije o sigurnom i efektivnom upravljanju CT uređajem kroz aktivnu primjenu tehničkih značajki uređaja i prilagodbom postojećih CT protokola u svrhu optimizacije doze zračenja.

Bodovanje: 11 modula, 10 bodova

Tečaj pruža edukaciju o sigurnosti, tehnikama smanjenja i izbjegavanja inicidenata u radioterapiji i promiče važnost sustava učenja na pogreškama.

Bodovanje: 12 modula, 10 bodova

Radiation Protection in Fluoroscopy Guided Interventional Procedures

Navedeni tečaj sastoji se od 6 webinara koji pokrivaju specifične teme iz područja zaštite od zračenja pacijenta i izloženog medicinskog osoblja tijekom radioloških intervencijskih postupaka.

Bodovanje: 6 modula, 5 bodova

Uputa za ostvarivanje bodova: Uz dobiveni certifikat nakon uspješno odrađene online edukacije potrebno je popuniti, potpisati te poslati i obrazac- Pojedinačni zahtjev za vrednovanje trajnog usavršavanja. Navedno poslati poštom ili na e-mail: info@zrtd.hkzr.hr. Ukoliko šaljete e-mailom, obrazac i certifikat je potrebno skenirati.

3. Webinari (ne boduje se):

Cilj webinara je prikazati važnost principa opravdanosti u radiologiji, shvatiti nužnost implementiranja referentnih smjernica u kliničkom oslikavanju za radiologe, te predstaviti zajednički standard za Europu bez nacionalnih predrasuda.

Cilj webinara je upoznati se s programom EuroSafe Imaging i njihovim aktivnostima, prikazati kako možemo utjecati na smanjenje doze koristeći tehnološke značajke samog CT uređaja i razviti svjesnost o utjecaju optimizacije doze na ukupnu dozu pacijenta i kvalitetu slike.

Na ovom linku se može pronaći Siemensova stranica sa raznim edukacijama iz različitih područja radiološke tehnologije kao što su: CT, angiografija, MRI, mamografija, mobilni C-lukovi, tehnologije u nuklearnoj medicini, radioterapija, UZV, klasični RTG i sl.

4. Tečajevi uz plaćanje:

Na ovom linku se može pronaći Phillipsova stranica sa edukacijama  iz raznih područja radiološko - tehnološke djelatnosti vezane za rad na Philipsovim uređajima.

Na ovom linku naći će te online edukacije iz područja radioterapije, radiobiologije i menadžmenta za zdravstvene profesionalce koje se održavaju u sklopu Trinity College Dublin.


Predloži edukaciju

Contact Us