Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HKZR

HKZR Logo

Hrvatska komora zdravstvenih radnika jest samostalna i neovisna strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.
Odluka o osnivanju Hrvatske komore zdravstvenih radnika, a samim time i Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko- tehnološku djelatnost, donesena je 21. siječnja 2010. godine.
Pripadnici Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko- tehnološku djelatnost su zdravstveni radnici, članovi Komore,  koji obavljaju zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost- radiološki tehnolozi.

Izdvojeno

NATJEČAJ ZA ČLANA/-ICU POVJERENSTVA ZA STALEŠKA PITANJA SR ZRTD

Poštovani članovi i članice, sukladno odluci Vijeća Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika, ovim putem objavljujemo natječaj za člana/icu Povjerenstva za staleška pitanja SR ZRTD. . Kandidati za člana/icu Povjerenstva moraju ispunjavati sljedeće uvjete: – završen sveučilišni diplomski studij za magistra radiološke tehnologije ili stručni/sveučilišni dodiplomski studij za prvostupnika radiološke tehnologije– odobrenje za samostalan rad Životopis …

NATJEČAJ ZA AUTORE WEBINARA

Strukovni razred za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika raspisuje natječaj za dodjelu stipendija članovima SR ZRTD-a za 2022. godinu.  Natječaj je namijenjen svim članovima SR ZRTD HKZR koji uredno izvršavaju svoje obaveze prema Komori, izuzev članova tijela Komore i Strukovnog razreda. Sredstva se dodjeljuju u svrhu pripreme webinara u organizaciji SR ZRTD.  Cilj je potaknuti izradu kvalitetnih …

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

Strukovni razred za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika raspisuje natječaj za dodjelu najviše 2 (dvije) stipendije za 2021. godinu u visini pokrivanja troškova trajnog usavršavanja do najviše 15.000,00 kn po pojedinoj stipendiji. Natječaj je namijenjen svim članovima SR ZRTD HKZR koji uredno izvršavaju svoje obaveze prema Komori, izuzev članova tijela Komore i Strukovnog razreda. Stipendije pokrivaju stvarne troškove …

Pogodnosti za članove