Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HKZR

HKZR Logo

Hrvatska komora zdravstvenih radnika jest samostalna i neovisna strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.
Odluka o osnivanju Hrvatske komore zdravstvenih radnika, a samim time i Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko- tehnološku djelatnost, donesena je 21. siječnja 2010. godine.
Pripadnici Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko- tehnološku djelatnost su zdravstveni radnici, članovi Komore,  koji obavljaju zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost- radiološki tehnolozi.

Izdvojeno

SR ZRTD kao samostalna Komora: saznaj više i ispuni anketu!

Poštovane kolegice i kolege, Hrvatska komora zdravstvenih radnika je strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima koja predstavlja i zastupa zajedničke interese zdravstvenih radnika koji obavljaju djelatnost sanitarnog inženjerstva, zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost, djelatnost radne terapije te medicinsko laboratorijsku djelatnost. Složeni unutarnji ustroj Komore koja objedinjuje četiri različite profesije koje nemaju zajedničkih profesionalnih interesa rezultira teškoćama u radu i …

GLASNIK SR ZRTD-a

Glasnik je informativno glasilo Strukovnog razreda zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti Hrvatske komore zdravstvenih radnika. Svrha Glasnika je informiranje članova o istaknutim stavkama i postignućima SR ZRTD-a te promoviranje transparentnog poslovanja. Navedeni podaci odnose se na aktivnosti u 2020.-toj godini. Detaljni financijski izvještaji i planovi kao i izvještaji o radu radnih tijela Komore prikazani su delegatima na Skupštini.

DODJELA NOVČANE POMOĆI ČLANOVIMA

Strukovni razred za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika temeljem Pravilnika o dodjeli novčane pomoći članovima odobrava novčanu pomoć članovima. Pravo na dodjelu novčane pomoći ostvaruje osoba koja:1. je upisana u registar SR ZRTD,2. u trenutku podnošenja zamolbe za dodjelu pomoći posjeduje važeće Odobrenje za samostalan rad (licencu),3. uredno izvršava obveze prema SR ZRTD,4. protiv koje nije ...

DOPIS MINISTRU ZDRAVSTVA: NEISPLATA POSEBNE NAGRADE ZA RAD SA COVID-19 OBOLJELIMA

Na temelju pritužbi članova zbog neisplate posebne nagrade radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelim od bolesti COVID-19 na temelju odluke donesene na sjednici Vlade RH 7.12.2020., Strukovni razred za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost poduzeo je pravne korake za potporu članstvu u ostvarivanju zakonskog prava. Prvi korak je poslani dopis ministru zdravstva, …

Pogodnosti za članove