Članovi HKZR – Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost osigurani od nesretnog slučaja (nezgode)

Članovi HKZR – strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko djelatnost osigurani od nesretnog slučaja (nezgode) kod Generali osiguranja 

Strukovni razred za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika za svoje članove je ugovorio policu Osiguranja od posljedica nesretnog slučaja sa proširenim osigurateljnim pokrićima.

Kratak opis osiguranja:

  • Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i o osiguranikovoj volji neovisan  događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni  ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć.
  • Polica Vam pruža dolje navedena pokrića sa pripadajućim osiguranim iznosima:
VRSTA POKRIĆA  OSIGURANI IZNOS u EUR
Smrt uslijed nezgode 4.000,00 €
Smrt uslijed prometne nezgode 2.000,00 €
Smrt uslijed bolesti 1.500,00 €
Nastanak teških bolesti 1.500,00 €
Trajni invaliditet 9.000,00 €
100% trajni invaliditet 45.000,00 €
Hospitalizacija 9.000,00 €
Kozmetička operacija do 2.667,00 €

Osigurateljno pokriće vrijedi 24 (dvadeset i četiri) sata dnevno bilo gdje u svijetu za vrijeme obavljanja djelatnosti i u slobodno vrijeme.

Troškove ove police osiguranja u cijelosti snosi SR ZRTD HKZR.

Dodatno pojašnjenje možete preuzeti na slijedećem linku GEN Nezgoda -HKZR – SR ZRTD -dodatno pojašnjenje

Osiguratelj: Generali osiguranje d.d. član je Generali Group, osnovane 1831. u Trstu i jedne od vodećih grupacija na globalnom tržištu osiguranja, koja uslužuje preko 65 milijuna klijenata u više od 60 zemalja širom svijeta.
  • Generali osiguranje pruža financijske usluge osiguranja primjereno oblikovane za svako razdoblje osiguranikova života. Teže stvarati dugoročan i personalizirani odnos sa svakim osiguranikom, čiji interesi za ostvarenjem osobne ili financijske sigurnosti svojih najbližih predstavljaju središte aktivnosti.
  • Generali osiguranje zapošljava preko 500 djelatnika i savjetnika u osiguranju rasprostranjenih u pet regionalnih direkcija u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu i Varaždinu, a koje okupljaju preko 50 poslovnica širom Hrvatske.
   CERTITUDO d.o.o. za zastupanje u osiguranju na kontakte:  
  • Telefon: 01 5802 532
  • Faks: 01 5802 991
  • E- pošta: info@certitudo.hr
  • Osobno: Andrija Stojanović na: 098 340 540

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...