NATJEČAJ ZA DODATNE ČLANOVE 4. PODRUČNOG VIJEĆA

KLASA: 003-08/15-06/47 URBROJ: 351/08-15-3 Zagreb, 29. travnja 2015.

NATJEČAJ ZA DODATNE ČLANOVE 4. PODRUČNOG VIJEĆA

Poštovani članovi SR ZRTD,

Četvrto područno Vijeće Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost objavljuje natječaj za dodatne članove koji će u 4. Područnom vijeću HKZR SR ZRTD predstavljati:

Zadarsku županiju – 1 član

Šibensko-kninsku županiju – 1 član

Kratak životopis sa zamolbom molimo poslati na Ured Komore isključivo na e-mail: ana.drmic@hkzr.hr,

Obveze članova područnih vijeća navedene su u članku br.9. Poslovnika o radu područnih vijeća.

Natječaj traje do 10.05.2015. godine

Sjednica 4.Područnog vijeća održat će se dana 11.svibnja 2015. g u 13.00h u biblioteci Zavoda za radiologiju, KBC Split, lokacija Firule.

PREDSJEDNIK 4.Područnog Vijeća, Ante Borovina e-mail: borovina.ante@gmail.com

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...