Odluka o raspuštanju stalnih povjerenstava SR ZRTD

Temeljem članka 30. Statuta HKZR, a slijedom članka 23. Pravilnika o izboru tijela HKZR-a, Vijeće SR ZRTD-a, donosi slijedeću:

ODLUKU

1. Raspuštaju se Stalna povjerenstva SR ZRTD: -Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje -Povjerenstvo za staleška pitanja Opozivaju se svi članovi navedenih Stalnih povjerenstava SR ZRTD-a. 2. Mandat opozvanih članova Stalnih povjerenstva SR ZRTD traje do dana imenovanja novih članova Povjerenstva. 3. Provest će se javni poziv članovima SR ZRTD-a, radi prijave za rad u Stalnim povjerenstvima. 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Obrazloženje Člankom 23. Pravilnika o izboru tijela HKZR propisano je da se članovi tijela HKZR mogu opozvati odlukom nadležnih tijela HKZR. Nadalje člankom 30. Statuta HKZR-a, i člankom 7. Pravilnika o radu Stalnih povjerenstva HKZR propisano je da članove Povjerenstva potvrđuje Vijeće SR. Kako su članovi pojedinih Stalnih povjerenstva SR ZRTD zbog objektivnih i/ili privatnih razloga u nemogućnosti obavljati posao i zadatke koji su utvrđeni općim aktima Komore, čime je dovedeno u pitanje zakonito i kvalitativno obavljanje poslova iz djelokruga Povjerenstava utvrđenih općim aktima Komore, te kako je Vijeće SR ZRTD tijelo nadležno da odlučuje i daje mišljenja o radu Povjerenstva SR ZRTD-a, donesena je Odluka kao u izreci. Predsjednik Vijeća SR ZRTD Damir Ciprić v.r.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...