Poziv za Skupštinu HKZR 19.11.2016.

Na temelju članka 16. stavka 4. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika te članka 2. stavka 5. Poslovnika o radu Skupštine Komore upućujem POZIV DELEGATIMA SKUPŠTINE HKZR ZA SKUPŠTINU HKZR koja će se održati dana 19. studenog 2016. g., s početkom u 10,00 sati u Hotelu Antunović, Zagrebačka avenija 100, Zagreb. 09,00 – 10,00 Prijava 10,00 – 12,00 Skupštine Strukovnih razreda 12,00 – 13,00 Pauza za kavu 13,00 – 16,00 Skupština HKZR Predlažemo sljedeći DNEVNI RED: I.DIO Održavanje sjednica Skupština SR (održat će se prije otvaranja sjednice glavne Skupštine, od 10,00 do 12,00 sati) 1. Otvaranje sjednice Skupštine Strukovnih razreda HKZR 2. Utvrđivanje broja nazočnih delegata Skupštine SR 3. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 4. Usvajanje dnevnog reda Skupštine SR II.DIO Glavna sjednica Skupštine 1. Otvaranje sjednice Skupštine 2. Utvrđivanje broja nazočnih delegata Skupštine 3. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 4. Usvajanje dnevnog reda Skupštine 5. Izvješća o radu tijela HKZR i usvajanje izvješća o radu tijela HKZR: 6. Predsjedništvo HKZR 7. Vijeće HKZR 8. Nadzorni odbor HKZR 9. Godišnje financijsko izvješće Nadzornog odbora HKZR i usvajanje financijskog izvješća NO HKZR 10. Prijedlog Financijskog plana HKZR za 2017. godinu uz donošenje odluke o usvajanju Financijskog plana za 2017. g. 11. Plan rada HKZR za 2017. g. i usvajanje plana rada HKZR za 2017. g. 12. Potvrđivanje svih ostalih Odluka Skupština SR HKZR 13. Razno Predsjednica HKZR Helena Medvedec, v.r.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...