Javni poziv/natječaj za izbor(reizbor) u Listu provoditelja stručnog nadzora za 2017.g.

Poštovani Članovi, Vijeće Strukovnog razreda zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti, na prijedlog Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu SR ZRTD objavljuje:   Javni poziv/natječaj za izbor(reizbor) u Listu provoditelja stručnog nadzora za 2017.g.   Pozivaju se kolegice/kolege iz svih Područnih vijeća zainteresirani za provođenje stručnog nadzora nad zdravstvenom radiološko-tehnološkom djelatnosti, da se prijave na ovaj natječaj u roku od osam dana od objave.   Prijavi je potrebno priložiti zamolbu i kratki životopis.   Kandidati koji su već bili na popisu za provoditelje stručnog nadzora, trebaju priložiti samo zamolbu. Kandidati s iskustvom u provođenju stručnog nadzora imaju prednost pri izboru u Listu provoditelja. Lista provoditelja brojat će ukupno 20 članova.   Kriteriji za izbor u listu sukladno pravilniku o stručnom nadzoru: Provoditelji stručnog nadzora mogu biti zdravstveni radnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete: – završen najmanje trogodišnji studij jedne od zdravstvenih djelatnosti navedenih u članku 1. ovog Pravilnika – odobrenje za samostalni rad (licenca) – minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju zdravstvene djelatnosti   Prijave molimo poslati na: info@zrtd.hkzr.hr

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...