Poziv za rad u stalnom POVJERENSTVU ZA ETIKU I DEONTOLOGIJU SR ZRTD

Klasa: 003-08/17-06/49 Ur.Broj: 351/08-17-1 Datum: 14.03.2017. godine

  N/P Članova Strukovnog razreda za  zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika   Temeljem članka 11. Pravilnika o radu Stalnih povjerenstava HKZR upućuje se slijedeći  

P O Z I V

  članovima Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Strukovnog razreda zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti, da se prijave za rad u stalnom POVJERENSTVU ZA ETIKU I DEONTOLOGIJU SR ZRTD.   Članovi koji su zainteresirani za rad u Povjerenstvu za etiku i deontologiju SR ZRTD dužni su poslati prijave sa životopisom i zamolbom na elektronsku adresu Voditeljice Strukovnog razreda (helena.medvedec@zrtd.hkzr.hr).   Djelokrug rada Povjerenstva za etiku i deontologiju definiran je čl. 3. Pravilnika o radu Stalnih Povjerenstava HKZR, a obuhvaća sljedeće poslove: 1. izrađuje prijedlog Kodeksa etike i deontologije, 2. prati i nadzire provođenje pravila etike u djelatnosti i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja, 3. razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev područnih vijeća, 4. koordinira odnose među članovima te aktivno sudjeluje u rješavanju eventualno nastalih sporova, 5. svoj rad koordinira sa ostalim tijelima Komore, 6. poduzima potrebne prethodne radnje za provođenja postupka pred Sudom Komore, 7. surađuje s Nacionalnim bioetičkim povjerenstvom za medicinu, Etičkim povjerenstvima stručnih udruga, drugih Komora i zdravstvenih ustanova, 8. obavlja i druge poslove određene Statutom ili općim aktima Komore   Link za Pravilnik o radu Stalnih Povjerenstava Hrvatske komore zdravstvenih radnika: http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2011/10/Pravilnik-o-radu-Stalnih-Povjerenstva-HKZR1.pdf   NAPOMENA: *Povjerenstvo čine najmanje tri (3) člana, izabrati će se do četiri (4) člana *Početak izbora je 14.03.2017. godine *Izbori traju 8 dana od dana objave na web stranici HKZR SR ZRTD *Prijave sa životopisom i zamolbom kandidati moraju poslati na elektronsku adresu Voditeljice Strukovnog razreda (helena.medvedec@zrtd.hkzr.hr) *U obzir će se uzimati samo pravovremeno zaprimljene prijave koje sadrže sve tražene priloge   S poštovanjem, Voditeljica SR ZRTD Helena Medvedec, bacc.radiol.techn., v.r.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...