Literatura – Provjera znanja ili stručnosti zdravstvenih radnika ZRTD

Poštovane kolegice i kolege. Za veči broj kolega približava se kraj licencnog razdoblja. Kako bi oni koji nisu sakupili dovoljno bodova imali dovoljno vremena za pripremanje ispita, objavljujemo popis literature koja je korištena u sastavljanju ispitnih pitanja.   Literatura: Igor Fučkan: „Magnetska rezonancija – priprema i planiranje pregleda“ Radiološka tehnologija u praksi / Zoran Klanfar i suradnici 2009. Radiološke i nuklearno-medicinske dijagnostičke metode/ Zoran Klanfar i suradnici 2013. Klinička onkologija / Mirko Šamija, Hrvoje Kaučić, Ana Mišir Krpan 2012. TEORIJSKA OSNOVA MRI TEHNIKE/Petar Strugačevac TEORIJSKA OSNOVA IMAGING CT TEHNIKE/ Petar Strugačevac D.Miletić: Skeletna radiografija, Glosa 2008. Radiologija/Andrija Hebrang,Ratimira Klarić-Čustović 2007. STUDIJ RADIOLOGIJE/ Zlatan Car, Udžbenik za više zdravstvene škole Klinička nuklerna medicina/Ivančevič-Dodig- Kusić- 1999.g S. Janković i D. Eterović – Fizikalne osnove i klinički aspekti medicinske dijagnostike Brkljačić – Postupci oslikavanja dojki i sustav tumačenja i kategorizacije nalaza Klinička nuklearna medicina; drugo dopunjeno izdanje; Dodik, Kusić; Medicinska naklada, Zagreb, 2012. Radioterapija / Mirko Šamija, Zdenko Krajina, Anka Purišić; Zagreb : Nakladni zavod Globus : Klinika za tumore : Hrvatska liga protiv raka, 1996. Journal of the ICRU Vol 26 No 1 (1993) Report 50, Oxford University Press Journal of the ICRU Vol 32 No 1 (1999) Report 62, Oxford University Press Journal of the ICRU Vol 10 No 1 (2010) Report 83, Oxford University Press   Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...