Odluka – Predavanje Split, 19. travnja 2017.

Klasa: 003-08/17-06/136 Ur. broj: 351/08-17-9 Zagreb, 03.10.2017.godine   Temeljem članka 30. Statuta HKZR-a, čl. 10. i čl. 12. Poslovnika o radu Vijeća SR HKZR, Vijeće SR ZRTD HKZR-a dana 03. listopada 2017. godine, na 2. redovnoj sjednici Vijeća SR ZRTD HKZR-a, pod toč. Ad.9.3.2. donijelo je slijedeću:

ODLUKU

Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje izvršiti će provjeru članova koji su prisustvovali predavanju održanom dana 19.04.2017.g. u KBC Split na temu “Nastanak i prevencija artefakata na magnetskoj rezonanci” kako bi se ustanovilo koji su članovi zbog viška upisanih bodova ostvarili pravo na obnovu Odobrenja za samostalan rad iako nisu ispunjavali sve uvjete propisane Pravilnicima HKZR.   Provesti će se, od strane IV. Područnog Vijeća, dodatna edukacija za članove kojima su temeljem predavanja održanog dana 19.04.2017.g. u KBC Split na temu “Nastanak i prevencija artefakata na magnetskoj rezonanci” upisani bodovi temeljem kojih im je obnovljeno Odobrenje za samostalan rad, a nisu ispunjavali uvjete za obnovu Odobrenja za samostalan rad.   Članovima koji posjeduju važeće Odobrenje za samostalan rad vrednovati će se trajno usavršavanje sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti zdravstvenih radnika iz zdravstvene radiološko – tehnološke djelatnosti.   Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti na web stranicama.   Obrazloženje: Slijedom potrebe za reguliranjem pogrešno izvršenog bodovanja članova SR ZRTD za predavanje održano dana 19.04.2017.g. u KBC Split na temu “Nastanak i prevencija artefakata na magnetskoj rezonanci”, bilo je potrebno odlučiti kao u Izreci.   Predsjednik Vijeća SR ZRTD, Damir Ciprić, mag.rad.techn.   -preuzmi Odluku-

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...