PRIJAVE PLANOVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SR ZRTD HKZR ZA 2018. GODINU

Svi prijedlozi planova trajnog usavršavanja za 2018. godinu, sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti zdravstvenih radnika iz radiološko – tehnološke djelatnosti; zdravstvene ustanove na razini organizacijskih jedinica moraju dostaviti najkasnije do 15. prosinca 2017. godine pisanim putem na adresu:   Hrvatska Komora Zdravstvenih Radnika Strukovni Razred Za Radiološko – Tehnološku Djelatnost p.p 191 10 000 Zagreb     Svi Planovi moraju se prijaviti na propisanom obrascu koji mora biti ispravno popunjen, potpisan i sa žigom zdravstvene ustanove, te se u istom mora navesti osoba iz ustanove zadužena za izradu Plana (odgovorna osoba) s kojom će se komunicirati u vezi s Planovima i dostavljenim popisima nazočnih/evidencijskim listama. Svi Planovi pristigli izvan navedenog roka i načina dostave neće biti kategorizirani, vrednovani i uvršteni u Kalendar usavršavanja.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...