Natječaj za rad u stalnim Povjerenstvima SR ZRTD

 

Temeljem članka 11. Pravilnika o radu stalnih Povjerenstava HKZR, upućuje se slijedeći

 
POZIV ZA PRIJAVU ZA RAD U:
 

1. POVJERENSTVU ZA ETIKU I DEONTOLOGIJU SR ZRTD

 

2. POVJERENSTVU ZA EDUKACIJU I TRAJNO USAVRŠAVANJE SR ZRTD

 

3. POVJERENSTVU ZA STRUČNI NADZOR, STRUČNA PITANJA I KVALITETU SR ZRTD

 

4. POVJERENSTVU ZA STALEŠKA PITANJA

      Kandidati za članove Povjerenstva moraju ispunjavati sljedeće uvjete:  
  • završen sveučilišni diplomski studij za magistra radiološke tehnologije ili stručni/sveučilišni dodiplomski studij za prvostupnika radiološke tehnologije
  • odobrenje za samostalan rad
  Link za Pravilnik o radu Stalnih Povjerenstava Hrvatske komore zdravstvenih radnika: PRAVILNIK O RADU STALNIH POVJERENSTAVA     NAPOMENA:
  • Svako Povjerenstvo čine najmanje tri (3) člana
  • Početak izbora je 16.03.2018. godine
  • Izbori traju 8 dana od dana objave na web stranici HKZR SR ZRTD
  • Prijave sa životopisom, motivacijskim pismom i zamolbom za koje Povjerenstvo se prijavljuju kandidati moraju poslati na elektronsku adresu info@zrtd.hkzr.hr
  • U obzir će se uzimati samo pravovremeno zaprimljene prijave koje sadrže sve tražene priloge
      PRILOG – NATJEČAJ ZA RAD U STALNIM POVJERENSTVIMA      

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...