Odluka – Potvrda članova Stalnih Povjerenstava

Temeljem članka 30. Statuta HKZR-a, čl. 10. i čl. 12. Poslovnika o radu Vijeća SR HKZR, Vijeće SR ZRTD HKZR-a dana 28. ožujka 2018. godine, na 2. redovnoj sjednici Vijeća SR ZRTD HKZR-a, pod toč. Ad.3. donijelo je slijedeću:  

ODLUKU

Potvrđuju se, izabrani i od strane Voditelja SR ZRTD HKZR predloženi članovi stalnih Povjerenstva SR ZRTD HKZR kako slijedi.

Povjerenstvo za etiku i deontologiju:

1. Vedrana Hertl
2. Juraj Mrša
3. Mirjana Šimunjak

Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje:

1. Milan Gržan
2. Marijana Jakopović
3. Vedran Manestar

Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu:

1. Velimir Karadža
2. Stipan Mandarić
3. Nenad Vodopija

Povjerenstvo za staleška pitanja:

1. Petar Borojević
2. Đurđica Harmicar
3. Maja Lončar
 

 

Obrazloženje: Sukladno čl. 12. Poslovnika o radu Vijeća SR ZRTD HKZR te čl. 34. st.3. Pravilnika o izboru tijela HKZR Vijeće SR iz prethodnog saziva potvrđuje, na prijedlog Voditelja SR, članove stalnih Povjerenstava. Slijedom navedenog bilo je potrebno odlučiti kao u izreci.

 

v.d. Predsjednika Vijeća SR ZRTD, Tomislav Stanković, bacc.radiol.techn

    PRILOG: Odluka AD.3, – POTVRDA ČLANOVA STALNIH POVJERENSTAVA

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...