Odluka – izbor i imenovanje Predsjednika i Zamjenika predsjednika Vijeća SR ZRTD

Temeljem članka 28. Statuta HKZR te članka 2.,3. i 5. Poslovnika o radu Vijeća SR HKZR, na Konstituirajućoj sjednici Vijeća SR ZRTD HKZR-a,održanoj dana 12. travnja 2018. donesena je, pod točkom Ad.2. i Ad.3., slijedeća:   ODLUKA

1. Za Predsjednika Vijeća SR ZRTD HKZR za mandatno razdoblje od 2018.-2022. godine izabran je i imenuje se g. Tomislav Stanković. 2. Za zamjenika Predsjednika Vijeća SR ZRTD HKZR za mandatno razdoblje od 2018.2022. godine izabran je i imenuje se g. Vedran Manestar.     Obrazloženje: Voditelj Strukovnog razreda sazvao je sukladno čl. 28. Statuta HKZR te čl. 2. Poslovnika o radu Vijeća SR ZRTD HKZR konstituirajuću sjednicu Vijeća SR te je na istoj sukladno čl. 5. Poslovnika o radu Vijeća SR HKZR izabran i imenovan Predsjednik i zamjenik Predsjednika Vijeća SR ZRTD. Slijedom navedenog bilo je potrebno odlučiti kao u izreci.     Voditelj SR ZRTD HKZR Goran Kutlić, bacc.radiol.techn.     PRILOG: Odluka AD.2. AD.3, – IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA VIJEĆA SR ZRTD

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...