Odluka – Izbor i imenovanje Predstavnika i Zamjenika predstavnika u Vijeću HKZR

Temeljem članka 28. Statuta HKZR te članka 2.,3. i 5. Poslovnika o radu Vijeća SR HKZR, na Konstituirajućoj sjednici Vijeća SR ZRTD HKZR-a,održanoj dana 12. travnja 2018.g. donesena je, pod točkom Ad.4. i Ad.5., slijedeća:  

ODLUKA

   

Za predstavnika Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost za mandatno razdoblje od 2018.-2022. godine u Vijeću Hrvatske Komore zdravstvenih radnika izabran je i imenuje se g. Nenad Vodopija.

 

Za zamjenika predstavnika Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost za mandatno razdoblje od 2018.-2022. godine u Vijeću Hrvatske Komore zdravstvenih radnika izabrana je i imenuje se gđa Mirjana Šimunjak.

 

Obrazloženje: Voditelj Strukovnog razreda sazvao je sukladno čl. 28. Statuta HKZR te čl. 2. Poslovnika o radu Vijeća SR HKZR konstituirajuću sjednicu Vijeća SR te je na istoj sukladno odredbama čl. 5. Poslovnika o radu Vijeća SR HKZR izabran i imenovan predstavnik i zamjenik predstavnika Strukovnog razreda u Vijeću HKZR. Slijedom navedenog bilo je potrebno odlučiti kao u izreci.

 

Voditelj SR ZRTD HKZR Goran Kutlić, bacc.radiol.techn.

      PRILOG: odluka AD.4. AD.5, – IZBOR I IMENOVANJE PREDSTAVNIKA I ZAMJENIKA PREDSTAVNIKA U VIJEĆU HKZR

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...