Savjetovanje o “Nacrtu izmjena i dopuna Mreže telemedicinskih centara”

Poštovani,   otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Tema savjetovanja je: Savjetovanje o Nacrtu izmjena i dopuna Mreže telemedicinskih centara.   Opis savjetovanja: Člankom 34.a stavkom 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 22/14 i 131/17) propisano je da Mrežu telemedicinskih centara na prijedlog Hrvatskog zavoda za telemedicinu donosi ministar nadležan za zdravstvo. Člankom 34.a Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisano je da se djelatnost telemedicine obavlja putem mreže telemedicinskih centara.   Mrežom telemedicinskih centara određuje se potreban broj zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, te privatnih zdravstvenih radnika s odobrenjem za rad telemedicinskog centra koje daje Hrvatski zavod za telemedicinu.   Mreža telemedicinskih centara sastoji se od osnovne mreže telemedicinskih centara i proširene mreže telemedicinskih centara.   Obzirom na pristigle zahtjeve za uključenje u mrežu telemedicinskih centara ukazuje se potrebnim donijeti Izmjene i dopune Mreže telemedicinskih centara koje bi omogućile uključenje i aktivan rad novih centara, te omogućile obavljanje telemedicine u proširenoj mreži telemedicinskih centara.   Savjetovanje je otvoreno do: 25.6.2018.   Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7569    

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...