IZBOR DELEGATA SKUPŠTINE ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2019. – 2023.

Rok za predlaganje kandidata traje od 20. svibnja do 31. svibnja 2019.god..
Kandidiranje se provodi na obrascima : „Potpisna lista kandidata s potpisima predlagača“ (obrazac 4/19) i „Izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za delegate Skupštine HKZR“ (obrazac 5/19).

● IZJAVA O PRIHVAĆANJU KANDITATURE –

http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2019/05/Izjava-o-prihva%C4%87anju-kandidature-obrazac-5-19-usvojeno.pdf

● POTPISNA LISTA S POTPISIMA PREDLAGAČA –

http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2019/05/Potpisna-lista-kandidata-obrazac-4-19-usvojeno.doc

Za pravovaljanu kandidaturu svaki kandidat mora prikupiti najmanje 1% potpisa članova Komore Izborne jedinice Strukovnog razreda.

Svaki član svojim potpisom može podržati toliko kandidata koliko se bira delegata u Skupštinu u toj izbornoj jedinici.

Kandidirati se mogu svi članovi Komore upisani u Registar članova Komore do dana 9. svibnja 2019.g. te koji nisu članovi niti jednog drugog tijela Komore.

Prijedlozi kandidata s potpisnim listama i izjavama kandidata o prihvaćanju kandidature trebaju se dostaviti na adresu Komore kako slijedi:


HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA
P.P.191., 10000 ZAGREB
n/p. Središnje izborno povjerenstvo HKZR -izbor za delegata Skupštine HKZR-a (SR ZRTD)

Izborna povjerenstva Strukovnih razreda će u roku od 48 sati od isteka roka za predlaganje kandidata tj. do 3. lipnja 2019.god. sastaviti i objaviti listu kandidata izborne jedinice na službenoj web stranici Komore.

Na temelju liste kandidata izbornih jedinica, Središnje će izborno povjerenstvo u suradnji s radnicima Ureda HKZR najkasnije do 26. lipnja 2019. god svakom biraču poslati na njegovu adresu glasački listić s kandidatima njegovog Strukovnog razreda i izborne jedinice s uputama o glasovanju.

Popunjeni glasački listići se do 08. srpnja 2019.god. dostavljaju poštom Središnjem izbornom povjerenstvu.

Središnje izborno povjerenstvo mora objaviti rezultate glasovanja na službenoj web stranici Komore do 15. srpnja 2019. god.

Detaljnije informacije klikom na link.

UPUTE ZA RAD SREDIŠNJEM IZBORNOM POVJERENSTVU (obrazac 1/19)

http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2019/05/upute-SIP-obrazac-1-19-usvojeno.pdf

UPUTE ČLANOVIMA HRVATSKE KOMORE ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA PRAVILNU PROVEDBU IZBORA ZA DELEGATE SKUPŠTINE HKZR (obrazac 2/19)

http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2019/05/Upute-za-provedbu-izbora-SIPA-2019.-2-19-usvojeno.pdf

POPIS BIRAČA PO IZBORNIM JEDINICAMA ZA SVAKI STRUKOVNI RAZRED (OBRAZAC 3/19)

http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2019/05/popis-bira%C4%8Da-obrazac-3-19-usvojeno.pdf

KANDIDACIJSKA LISTA ZA DELEGATE SKUPŠTINE HKZR (OBRAZAC 6/19)

http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2019/05/kandidaciska-lista-obrazac-6-19-1.pdf

GLASAČKI LISTIĆ za izbor delegata Skupštine HKZR (OBRAZAC 7/19)

http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2019/05/glasa%C4%8Dki-listi%C4%87-obrazac-7-usvojeno.pdf

UPUTE ČLANOVIMA O GLASOVANJU (OBRAZAC 8/19)

http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2019/05/upute-%C4%8Dlanovima-o-glasovanju-8-19.pdf

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...