Usvojen novi “Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti zdravstvenih radnika” i “Upute za pripremu planova trajnog usavršavanja”

Sukladno provedenom glasovanju Vijeća HKZR i usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, rokovima i  postupku provjere stručnosti zdravstvenih radnika iz zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti izrađen je pročišćeni tekst koji je objavljen na web stanicama HKZR 22.07.2019. godine.


Pročišćeni tekst objavom na web stranicama (22.07.2019. godine) stupa na snagu, što je navedeno u završnim i prijelaznim odredbama (čl. 35).


Također, radi izmjena datuma dostave godišnjih planova usavršavanje, objavljene su upute za pripremu planova trajnog usavršavanja SR ZRTD.

Dokumenti su dostupni sljedećim poveznicama:


PRAVILNIK O SADRŽAJU, ROKOVIMA I POSTUPKU PROVJERE STRUČNOSTI ZDRAVSTVENIH RADNIKA IZ ZDRAVSTVENE RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKE DJELATNOSTI

UPUTE ZA PRIPREMU PLANOVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENU RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST HRVATSKE KOMORE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...