HUZMP: POTREBAN ZAKON O UREĐENJU PLAĆA I STATUSA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Hrvatska udruga za medicinsko pravo (HUZMP) uputila je javni dopis ministru zdravstva za izradu  zakonskog akta kojima će se konačno odrediti mjere vrednovanja rada i znanja zdravstvenih radnika u sustavu hrvatskog zdravstva.

Kroz doradu pravnih akata počeo bi se vrednovati i status radioloških tehnologa koji su završili 7. stupanj obrazovanja kroz priznavanje radno  – materijalnih prava.

Također naglašeno je u priopćenju ministru i nadležnim institucijama da je potrebno izraditi i zakonski akt kojim će biti regulirane plaće svih zdravstvenih radnika u sustavu zdravstva po prihvaćenom uzoru na pravosudne dužnosnike.

Hrvatska udruga za medicinsko pravo je strukovna udruga koja okuplja pravnike i zdravstvene radnike koji se sustavno bave aktualnom problematikom medicinskog prava.

Pozdravljamo rad Hrvatske udruge za medicinsko pravo, posebno angažman kolega, radioloških tehnologa, unutar udruge.

Više o udruzi: https://www.huzmp.hr/

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...