REAKCIJA SR ZRTD NA IZVRŠENJE KATEGORIZACIJE IZLOŽENIH RADNIKA NA A I B KATEGORIJU

Na temelju više podnesenih upita i primjedbi članova te uočenih nelogičnosti, neujednačenosti kriterija te diskriminacijskih elemenata vezanih za provedbu kategorizacije izloženih radnika na A i B kategoriju sukladno čl. 19 Pravilnika o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja (NN, 38/2018) Strukovni razred za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost odlučio je obratiti se pisanim putem različitim subjektima kako slijedi:

1.od zdravstvenih ustanova zahtijeva se preispitivanje kategorizacije svojih izloženih radnika

2. Sektoru za inspekcijske poslove Ministarstva unutarnjih poslova predlaže se preispitivanje provedbe čl. 37. Pravilnika o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja (NN 38/2018) u zdravstvenim ustanovama

3. Ministarstvo zdravstva obavijestiti će se da je zdravstvenim ustanovama predloženo preispitati kategorizaciju izloženih radnika te da je Sektoru za inspekcijske poslove Ministarstva unutarnjih poslova predloženo preispitati provedbu čl. 37. Pravilnika o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja

4. Podnositeljima upita o daljnjim postupanjima.

Sukladno dostavljenim odgovorima od strane navedenih subjekata SR ZRTD će poduzeti daljnje pravne postupke.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...