UTVRĐIVANJE KORONAVIRUSNE BOLESTI KAO PROFESIONALNOG OBOLJENJA

Poštovani članovi/članice,

u nastavku Vam prenosimo objavu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, objavljenu dana 18. ožujka 2020. godine vezanu za utvrđivanje koronavirusne bolesti kao profesionalnog oboljenja.

“Važna vijest vezana za aktualnu epidemiološku situaciju uzrokovanju COVID-19 virusom te za izvanredne okolnosti uzrokovane pojavom koronavirusne bolesti. U skladu sa Zakonom o listi profesionalnih bolesti profesionalnim bolestima smatraju se zarazne bolesti uzrokovane ekspozicijom na radu u djelatnostima gdje je dokazan povećan rizik zaraze. Novim Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o pravima uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti predviđena je mogućnost ostvarivanja prava temeljem priznate profesionalne bolesti, ako se radi o zaraznoj bolesti, od datuma nastanka zarazne bolesti. To ne znači da će svi zaposleni osiguranici HZZO-a, koji su oboljeli od koronavirusa, imati pravo na priznavanje profesionalne bolesti, odnosno na isplatu pune naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad. U skladu s rečenim Pravilnikom priznavanje profesionalne bolesti u nadležnosti je Službe za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koja svaki pojedini slučaj vještači u skladu s pravilima struke ovisno o medicinskoj dokumentaciji i o profesionalnoj ekspoziciji.”

Preuzeto sa: https://www.hzzo.hr/hzzo-priznaje-prava-temeljem-profesionalne-bolesti-ako-se-radi-o-zaraznoj-bolesti/

Također, dostavljamo Vam upute kako pokrenuti postupak priznavanja profesionalne bolesti.

Postupak utvrđivanja i priznavanja profesionalne bolesti pokreće se podnošenjem prijave o profesionalnoj bolesti sukladno članku 128. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Postupak pokreće poslodavac po službenoj dužnosti ili na traženje osiguranika (oboljelog radnika). Ako poslodavac ne pokrene postupak utvrđivanja i priznavanja profesionalne bolesti, prijavu je obvezan podnijeti izabrani doktor opće/obiteljske medicine prema zahtjevu osiguranika (oboljele osobe).

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...