PREPORUKE ZA ORGANIZACIJU RADA NA ONKOLOŠKIM KLINIKAMA TIJEKOM EPIDEMIJE COVID-19

Onkološki bolesnici mogu se u odnosu na pandemiju COVID-19 svrstati u dvije osnovne skupine:

 • Na onkološke bolesnike kod kojih onkološka bolest nije u ovome trenutku aktivna – u razmjernom su dugom kontrolnom praćenju i bez primjene imunosupresivne onkološke terapije, ukoliko se zaraze virusom COVID – 19, prema stupnju rizika razvoja težeg oblika bolesti usporedivi su s populacijom osoba koje prethodno nisu liječene zbog zloćudne bolesti, a slične su dobi, spola, životnih navika i sa sličnim pridruženim bolestima.

 • Na onkološke bolesnike sa metastatskom bolešću, kao i one kod kojih je u tijeku aktivno onkološko liječenje ili je prošlo razmjerno malo vremena od imunosupresivnih posljedica onkološkog liječenja, zasigurno su pod većim rizikom da će, ukoliko obole, imati težu ili složeniju varijantu infekcije virusom COVID-19. Onkološki bolesnici s pratećom imunosupresijom kao posljedicom uznapredovalog stadija raka ili ordinirane onkološke terapije imaju oko 7 puta veću letalnost od zdrave populacije sličnih značajki dobi i spola.

Sukladno navedenom, zbog razmjerno veće ugroženosti populacije onkoloških bolesnika važno je poduzeti odgovarajuće mjere u sprječavanju širenja zaraze COVID-19 među onkološkim bolesnicima.

Preporuke za organizaciju rada onkoloških ustanova:

 • svi bolesnici koji dolaze u onkološke ustanove trebaju doći u točno dogovoreno vrijeme, ne bi se smijeli puštati u onkološku ustanovu puno prije zakazanog  termina s ciljem smanjenja vjerojatnosti prijenosa zaraze i osiguranja socijalnog distanciranja. Između dogovorenih terapijskih termina treba osigurati dovoljan vremenski razmak.
 • pratnja bolesnika ne smije se puštati na onkološke klinike/odjele osim u iznimnim situacijama kada su neophodni u pratnji bolesnika uz osiguravanje optimalnih uvjeta za sprječavanje prijenosa infekcije
 • na ulazima u onkološke klinike/odjele mora se postaviti kontrolni punkt gdje će se raditi trijaža bolesnika, provjera razloga njihovog dolaska, pitati ih osnovna pitanja postavljena od strane Nacionalnog stožera vezana za postojanje znakova infekcije COVID-19 (socijalni kontakti, postojanje oboljelih u blizini boravka, putovanja u inozemstvo osobno ili neposrednih kontakata) i provjeriti tjelesnu temperaturu. Također treba se provjeriti je li bolesnik u izolaciji (preko JMBG-a, OIB-a ili MBO-a kroz BIS).
 • u čekaonicama, ovisno o njihovoj veličini, ograničiti broj prisutnih bolesnika u isto vrijeme, osigurati odgovarajuću udaljenost između njih, osigurati dezinfekcijska sredstva i maske za lice za bolesnike sa znakovima infekcije gornjih respiratornih puteva
 • informirati pacijente putem službenih letaka o pravilnom pranju ruku kao i o preventivnim mjerama sprječavanja širenja zaraze i prepoznavanju simptoma zaraze virusom COVID-19
 • da bi se spriječila mogućnost ispadanja cijelih onkoloških kolektiva iz službe savjetuje se organizirati rad u dva do tri tima. Primjerice, jedna trećina svih djelatnika u radioterapijskom timu (radioloških tehnologa, onkologa, fizičara…) je u kućnoj izolaciji, ostale dvije trećine rasporediti na način da njih dvije trećine radi ujutro, a jedna trećina poslije podne. Savjetuje se ukinuti jutarnje i popodnevne sastanke, a prenositi smjene kroz voditelje radnih timova. Cilj je da se osoblje ne sastaje, timovi ne miješaju te da se na taj način osigura trajna zaštita dvije trećine kolektiva od prodora infekcije.
 • redovito provoditi mjere higijene prostorija i odjela za radioterapiju (dezinfekcija 70%-tnim alkoholom ili drugim odgovarajućim sredstvima). Posebnu pozornost obratiti na predmete koje u radu sa pacijentima dotičemo rukama (sredstva za imobilizaciju, tipkovnice, tipke za ekspoziciju, ručne upravljače…).

Također važno je poduzeti mjere za zaštitu članove radioterapijskog tima jer štiteći sebe, štitimo i pacijente. Neke od izdvojenih praktičnih preporuka:

 • osigurati brze screening pregleda za članove radioterapijskog tima na ulazu u onkološku kliniku/odjel (mjerenje tjelesne temperature, dezinfekcija ruku, zaštitne maske…)
 • provoditi dezinfekciju što je češće moguće sukladno CDC smjernicama (https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/index.html
 • u neposrednom kontaktu sa pacijentom nositi maske i rukavice
 • prati ruke prije svakog ulaska u prostor bunkera linearnog akceleratora te također uputiti bolesnike da neposredno prije ulaska u radioterapijske predprostore obavezno operu ruke.
 • uputiti članove radioterapijskog tima u protokole ustanove o postupanju u slučaju sumnje na zarazu pacijenta sa COVID-19.

Korisni linkovi:

https://www.astro.org/Daily-Practice/COVID-19-Recommendations-and-Information/COVID-19-FAQs#q8

https://www.esmo.org/newsroom/covid-19-and-cancer?hit=ehp

http://www.hrvatsko-onkolosko-drustvo.com/

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...