DODATAK III. KOLEKTIVNOM UGOVORU

Poštovani,

u Narodnim novinama 13. svibnja 2020. g. objavljen je Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja sa prilogom – primjer načina izračuna jednog prekovremenog sata.

Dodatkom Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja od 1. travnja dodatci na uvjete rada, odgovornost i znanstveno zvanje zdravstvenim djelatnicima se obračunavaju i za prekovremeni rad.

Navedeni Dodatak dostupan je na poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_56_1136.htmlNewsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...