Platforma za e-učenje: COVID-19

Međunarodno udruženje radiografera i radioloških tehnologa (The International Society of Radiographers and Radiological TechnologistsISRRT) u suradnji sa Europskom federacijom radiograferskih udruženja (European Federation of Radiographer SocietiesEFRS) razvili su platformu za e-učenje o bolesti COVID-19 namjenjenu radiološkim tehnolozima diljem svijeta.

Objavljeni materijal pokriva teme poput : 

  • upoznavanje s virusima i COVID-19 za radiološke tehnologe
  • mjere minimaliziranja rizika za sebe i obitelj
  • efektivna komunikacija
  • mobilna rtg oprema 
  • radiografske procedure
  • zaštita od zračenja. 

Dostupni materijal je besplatan i može mu se pristupiti od 22.04.2020. godine putem ovog linka : https://www.elearning.isrrt.org

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...