SERIJA WEBINARA EUROSAFE IMAGING: ZAŠTITA OD ZRAČENJA

Do kraja 2020. godine održati će se serija webinara u organizaciji „Eurosafe Imaging“ radne grupe Europskog radiološkog društva (ESR) na temu zaštite od zračenja.

Serija webinara će pokriti sljedeće teme i područja:

  • zaštitu od zračenja kod CT-a
  • zaštitu od zračenja prilikom postupaka intervencijske radiologije
  • zaštitu od zračenja u pedijatrijskoj radiologiji.

Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat, a vrijeme održavanja je 18:00 sati (po srednjoeuropskom vremenu).

Svaki od navedenih webinara za predavače će imati radiologa, medicinskog fizičara i radiološkog tehnologa.

Popis webinara, datumi održavanja i prijava nalaze se na sljedećem linku : http://www.eurosafeimaging.org/ask-eurosafe-imaging-2020-radiation-protection-webinar-series

Sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti zdravstvenih radnika iz zdravstvene radiološko – tehnološke djelatnosti webinar neće biti bodovan. 

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...